Atgal

Struktūriniai pokyčiai Lietuvos statistikos departamente


Nuo 2018 m. lapkričio 15 d. įsigalioja nauja Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūra. Struktūriniai pertvarkymai atlikti siekiant efektyviau organizuoti vidaus valdymo ir oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos procesus, užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių paskirstymą. Pokyčius lėmė ir bendra valstybės politika dėl viešojo sektoriaus valdymo optimizavimo. Perskirsčius funkcijas buvo atsisakyta dalies pareigybių. Iš viso buvo atleista 18 valstybės tarnautojų ir darbuotojų (daugiausia iš aptarnaujančių skyrių).

Įvykdžius struktūrinius pertvarkymus ir perskirsčius funkcijas vietoje 37 struktūrinių padalinių (skyrių) yra įsteigti 32. Vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius sumažintas 43 pareigybėmis.

Lygiagrečiai struktūriniams pertvarkymams vyko pasirengimas naujos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakcijos įgyvendinimui. Iki 2018 m. spalio 1 d. buvo peržiūrėtos visos valstybės tarnautojų pareigybės siekiant nustatyti jų atitiktį naujai apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai. Sudaryta komisija pateikė išvadas, kad 11 pareigybių neatitinka valstybės tarnybos sąvokai ir pasiūlė vietoje jų steigti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybes.