Atgal

Susitikimas su religinių bendruomenių atstovais


Vasario 7 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas su religinių bendruomenių atstovais, skirtas aptarti statistinės informacijos apie gyventojų savęs priskyrimo religinei bendruomenei rengimo klausimus.

Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su bendruoju asmens duomenų apsaugos įstatymu ir departamente įgyvendintomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis. Buvo pristatyta koncepcija, kaip būtų galima surinkti statistinę informaciją apie gyventojus pagal savęs priskyrimą religinei bendruomenei ar bendrijai. Diskutuota statistinio klausimyno rengimo, bendradarbiavimo su religinėmis bendruomenėmis atliekant tyrimą klausimais.