???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2023 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 11,6 EUR, arba 0,4 proc. daugiau nei 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį.
2023 m. birželio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 840 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 5,14 EUR.
2023 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. ketvirtuoju ketvirčiu, labiausiai padidėjo veterinarinės veiklos (41,7 proc.), informacinių paslaugų veiklos (26,2 proc.)
2023 m. kovą elektros energijos ištekliai, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 12,1 proc., automobilių benzino – 5,1 proc.
2023 m. pirmąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2022 m. pirmuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 26,6 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2023-05-31 Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis konominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, gegužę, palyginti su balandžiu, sumažėjo nuo –4,7 iki –6 proc. Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo nuo –17,3 iki –19,1 proc., paslaugų – nuo 7,3 iki 5,8, vartotojų* – nuo 0,2 iki –0,8 proc. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo nuo 5 iki 6,1 proc. Statybos pasitikėjimo rodiklis beveik nepasikeitė (sumažėjo nuo –5 iki –5,2 proc.).
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Darbo užmokestis regionuose ir savivaldybėse
2023-06-02 2023 m. I ketv.
Apmokėtų valandų skaičiaus, tenkančio vienam darbuotojui per mėnesį, kitimas, palyginti su ankst...
2023-06-02
Apmokėtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui
2023-06-02
Darbo užmokesčio indeksas (mėnesinis)
2023-06-02
Darbo užmokestis (mėnesinis)
2023-06-02
Darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką, skaičiaus kitimas
2023-06-02
Darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką, skaičiaus struktūra
2023-06-02