???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???

2022 m. spalio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 730 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 4,47 EUR.

2021 m. moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas šalies ūkyje, sudarė 9,9 proc. ir, palyginti su 2020 m., sumažėjo 1,5 procentinio punkto. 

Moterų ir vyrų valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos atotrūkis 2021 m. pabaigoje buvo 15,4 proc., arba 0,7 procentinio punkto mažesnis nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2022 m. liepą, palyginti su 2022 m. birželiu, padidėjo 1,2 karto – sulaukta 84 prašymų.
2022 m. rugpjūtį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 1 mln. 125,1 tūkst., arba 11,3 proc. daugiau nei pernai.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2022-10-04 Metiniai nacionalinių sąskaitų rodikliai 2021 m.* BVP to meto kainomis siekė 56,2 mlrd. EUR, realusis jo pokytis sudarė 6 proc. Patikslintas 2020 m. BVP siekė 49,8 mlrd. EUR, realusis jo pokytis – 0 proc. (anksčiau skelbtas sudarė –0,1 proc.).
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai