???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2021 m. šalies švietimo įstaigų gautos lėšos siekė 2,6 mlrd. EUR – tai 267 mln. EUR, arba 12 proc., daugiau nei 2020 m. 2021 m. vienam švietimo įstaigoje besimokančiam asmeniui vidutiniškai teko 4 364 EUR lėšų.
Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2022 m. gegužę, palyginti su 2021 m. geguže, padidėjo 67,3 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 74,9 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 55 proc.
2021 m. dėl smurto artimoje aplinkoje stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje gydyta 360 asmenų, arba 9,6 proc. mažiau nei 2020 m. (2020 m. – 398 asmenys).
2022 m. gegužę į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 526,8 tūkst. keleivių – tai 6 kartais daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Mėsos gamyba (gyvuoju svoriu) šalies ūkiuose 2021 m., palyginti su 2020 m., sumažėjo 5,4 proc., pieno primilžis – 1 proc., kiaušinių surinkimas – 0,6 proc.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
2022-06-23 Socialinės paslaugos 2021 m. 2021 m. pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo suteiktos 21,2 tūkst. asmenų (įskaitant pagalbos pinigų gavėjus), arba 4,1 proc. mažiau nei 2020 m.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Įvykių nėra