???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???

2024 m. gegužę šalies ūkyje atleista 52 tūkst. darbuotojų – 3,6 tūkst. daugiau nei 2024 m. balandį, priimta 52,3 tūkst. darbuotojų (2,3 tūkst. daugiau).

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2024 m. balandį buvo 2 181,3 EUR ir, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 11,2 proc.

2023 m., palyginti su 2022 m., keleivių vežimas autobusais padidėjo 5,9 proc., keleivių vežimo apyvarta – 11,1 proc.

2024 m. gegužės mėn. pabaigoje buvo 12 520 naujai įregistruotų lengvųjų automobilių, t. y. 1 042 automobiliais, arba 9,1 proc., daugiau nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2023 m., palyginti su 2022 m., visų rūšių transportu krovinių vežta 10,8 proc. daugiau. Krovinių vežimo apyvarta padidėjo 13,5 proc.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
2024-06-14 Situacijos darbo rinkoje apžvalga 2024 m. birželio 1 d. šalyje registruota 148,6 tūkst. darbo neturinčių asmenų, Registruotas nedarbas šalyje gegužės mėn. mažėjo 0,4 proc. punkto ir buvo 8,2 proc. Per mėnesį registruoto nedarbo rodikliai mažėjo arba išliko nepakitę 58 iš 60 savivaldybių. Gegužę darbdaviai įregistravo 17,5 tūkst. laisvų darbo vietų – 0,4 tūkst. arba 2,2 proc. daugiau nei per balandį. Gegužę mažėjo į darbo rinką grįžtančių darbo neturėjusių asmenų srautai – dirbti pradėjo 19,8 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų, t. y. 1,1 tūkst. arba 5,3 proc. mažiau nei balandį.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Laisvos darbo vietos (eksperimentinė statistika)
2024-06-20
Mokyklų išlaidos
2024-06-20
Mokyklų lėšos ir pajamos
2024-06-20
Pagalbinės finansinių paslaugų ir draudimo veiklos įmonių pelno (nuostolių) ataskaita
2024-06-20
Ūkio subjektų, turinčių bent vieną dirbantį asmenį, dalis
2024-06-20
Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui
2024-06-20
Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui, palyginti su BVP
2024-06-20