???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pluoštinių kanapių plotas 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 10 proc. – 5,3 tūkst. ha. 18 proc. sumažėjo plotas nuimtas pluoštui (0,9 tūkst. ha), 19 proc. padidėjo plotas nuimtas sėklai (4,4 tūkst. ha).

2022 m. moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 9,6 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,3 procentinio punkto. 
2023 m. spalio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 840 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 5,14 EUR.
2021 m. didžiausia dalis išmetamųjų teršalų jungiamųjų rodiklių teko hidrofluorangliavandeniliams – 512,5 tūkst. tonų CO2 ekvivalentu, tai sudarė 1,9 proc. daugiau nei 2020 m.
2023 m. rugpjūtį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 1 mln. 206,2 tūkst., arba 2,3 proc. daugiau nei pernai. Užsieniečių nakvynės sudarė 381,7 tūkst., arba 16 proc. daugiau, šalies gyventojų – 824,5 tūkst., arba 2,9 proc. mažiau.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2023-10-04 Metiniai nacionalinių sąskaitų rodikliai 2022 m. BVP to meto kainomis siekė 67,4 mlrd. EUR, realusis jo pokytis sudarė 2,4 proc. Patikslintas 2021 m. BVP siekė 56,5 mlrd. EUR, realusis jo pokytis – 6,3 proc. (anksčiau skelbtas sudarė 6 proc.).
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos (ESS 2010)
2023-10-05
Trečiųjų šalių piliečiai, migracijos tikslu neteisėtai kirtę Lietuvos Respublikos valstybės sien...
2023-10-05
Valdžios sektoriaus deficitas ir skola
2023-10-05
Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos
2023-10-05
Valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos
2023-10-05
Valdžios sektoriaus skola (Mastrichto skola)
2023-10-05