Mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys mokykloje
 

Siekiant užkirsti kelią lyčių nelygybei išsilavinimo srityje, svarbu užtikrinti lygias galimybes į švietimą kuo jaunesniame amžiuje. Todėl Europa 2020 strategijoje numatoma mažinti ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos mastą. Išsivysčiusiose šalyse, kuriose bendrojo ugdymo lankomumo lygis aukštas, dažniau mokykloje nesimoko berniukai. Lietuvoje šiam reiškiniui didžiausios įtakos turi emigracija, pagrindinė vaikų nesimokymo priežastis – išvykimas iš šalies.

Šis rodiklis rodo, kokia 7–15 metų amžiaus vaikų dalis nesimoko mokykloje.

Nesimokantis asmuo –Mokinių registre neįregistruotas vaikas iki 16 metų, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje, kurioje gyvena.