Darbo rinka Lietuvoje (2019 m. leidimas)

Apie leidinį

Turinys

Apie leidinį

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Elektroninio leidinio „Darbo rinka Lietuvoje“ tikslas – patogiai pateikti vizualizuotą statistinę informaciją apie šalies gyventojų užimtumą, nedarbą, laisvas darbo vietas, darbo užmokestį ir darbo sąnaudas, streikus bei kitą Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkos statistinę informaciją.

Statistinė informacija apie užimtumą pateikiama pagal gyventojų lytį, amžių, darbovietės ekonominės veiklos rūšį, profesijų grupes; apie nedarbą – pagal lytį, amžių, darbo paieškos būdą, nedarbo trukmę; apie laisvas darbo vietas – pagal ekonominės veiklos rūšį ir regionus. Darbo užmokesčio rodikliai šalies ūkyje skelbiami pagal sektorius (viešąjį ir privatųjį), ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžio grupes, o darbo sąnaudos – pagal ekonominės veiklos rūšis.

Darbo užmokesčio statistinė informacija pateikiama šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu.

Kaip ir kituose Lietuvos statistikos departamento elektroniniuose leidiniuose, skaitytojui sudaromos sąlygos ne tik susipažinti su pateikiamais statistiniais rodikliais, bet ir panagrinėti juos detaliau – šaltiniuose nurodomos lentelės su ilgesne laiko eilute, prireikus, jas galima pasikeisti pagal savo poreikius, papildyti naujomis dimensijomis, parsisiųsti, susiformuoti diagramą, perpublikuoti ir pan.

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenimis.

Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.

 

Gero naršymo leidinyje!

 

Leidinio PDF versija (2019 m. leidimas)

 


 

Skaitmeninio leidinio „Darbo rinka Lietuvoje“ ISSN 2669-0152

Nuotraukos: Freepik.comPexels.comPixabay.comUnsplash.com

© Lietuvos statistikos departamentas, 2019