Paslaugų sąrašas


Tel. +370 689 76 725, +370 655 42 038
El. p. info@stat.gov.lt

Lietuvos statistikos departamentas teikia statistinę informaciją pagal individualias užklausas. Individuali užklausa – tai statistinės informacijos vartotojo prašymas pateikti statistinę informaciją.

Atsakymus į užklausas rengia Lietuvos statistikos departamento skyriai. Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta statistinė informacija yra nemokama.


Tel. +370 655 42 038
El. p. daiva.mikalopiene@stat.gov.lt
 

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams gali būti teikiami mokslo ir studijų institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, ir analogiškų užsienio šalių institucijų mokslininkams.

Konfidencialūs statistiniai duomenys teikiami per saugų SSH File Transfer Protocol (SFTP) protokolą arba nuotoliniame darbalaukyje.

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams teikiami taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondento.

Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašas  (2021, Nr. DĮ-256) (PDF)

1 priedas. Prašymo leisti naudoti konfidencialius statistinius duomenis mokslo tikslams forma (DOCX)

2 priedas. Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams sutarties forma (DOCX)


Pastaba. Mokslo įstaigų bakalauro ir magistro studijų studentų mokymuisi konfidencialūs statistiniai duomenys neteikiami.


Atnaujinimo data: 2022-05-30Tel. +370 655 42 038
El. p. daiva.mikalopiene@stat.gov.lt
 

Paslauga skirta sudaryti prielaidas pakartotinai panaudoti Lietuvos gyventojų sveikatos duomenis, tvarkomus valstybės, žinybinėse ar kitose informacinėse sistemose ar registruose.

Sveikatos duomenys pakartotinai naudojami tik turint Lietuvos statistikos departamento išduotą leidimą pakartotinai naudoti sveikatos duomenis. Prašymus gauti leidimą gali teikti Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkinę veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniai, siekiantys pakartotinai naudoti sveikatos duomenis. Prašymai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, užtikrinant teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas (2021, Nr. 27365)

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo (2022, Nr. 195)

Paslauga teikiama tik patvirtinus tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą.

 

Prašau išduoti leidimą pakartotinai naudoti sveikatos duomenis

 


Atnaujinimo data: 2022-07-07