Paslaugų sąrašas

Lietuvos statistikos departamentas teikia statistinę informaciją pagal individualias užklausas. Individuali užklausa – tai statistinės informacijos vartotojo prašymas pateikti statistinę informaciją. Atsakymą į užklausą rengia Lietuvos statistikos departamento skyriai. Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą surinkta, apdorota, paskelbta Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale ir pagal Statistikos leidinių katalogą publikuota statistinė informacija yra nemokama.

Atsakymai į užklausas mokami (mokamos užklausos), jeigu jiems parengti reikalinga statistinė informacija nėra skelbta leidiniuose ar Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos  portale ir (ar) pareiškėjų pageidaujamos apimties ir turinio statistinei informacijai parengti reikalingi papildomi grupavimo ir (ar) komplektavimo ir (ar) analizės ir (ar) programavimo darbai arba jei pageidaujama statistinė informacija paskelbta, bet pareiškėjas pageidauja gauti iš Lietuvos statistikos departamento sukomplektuotą statistinę informaciją.

Mokamų užklausų paslaugas teikia biblioteka-knygynas.

Tel. (8 5)  236 4602
el. p. knygynas@stat.gov.lt

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams gali būti teikiami mokslo ir studijų institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, ir analogiškų užsienio šalių institucijų mokslininkams.

Konfidencialūs statistiniai duomenys teikiami elektroninėje laikmenoje arba nuotoliniame darbalaukyje.

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams teikiami taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondento.

Paslaugos kaina priklauso nuo laiko, sugaišto konfidencialių statistinių duomenų rinkiniui parengti.

Pastaba. Mokslo įstaigų bakalauro ir magistro studijų studentų mokymuisi konfidencialūs statistiniai duomenys neteikiami.