Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas metų pradžioje
 

Tyrimai rodo, kad didžiąją dalį vadinamųjų priežiūros darbų, susijusių su vaikais ir su pagyvenusiais žmonėmis, atlieka moterys. Todėl išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas atspindi ne tik gyventojų amžiaus struktūrą, bet ir tikėtiną „priežiūros darbų“ naštą, tenkančią moterims. 

Bendrasis išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas yra vaikų iki 15 metų amžiaus ir pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų.

Išlaikomo amžiaus vaikų koeficientas – vaikų iki 15 metų amžiaus skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų.

Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų.