Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje


Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje apskaičiuojamas prie nuolatinių gyventojų skaičiaus ankstesnių metų pradžioje pridėjus per kalendorinius metus gyvų gimusių kūdikių, atvykusių ir imigravusių asmenų skaičių ir atėmus per tą patį periodą mirusių, išvykusių ir emigravusių asmenų skaičių. Tai yra išvestinis demografinių procesų (gimstamumo, mirtingumo, migracijos) rodiklis.

Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje.

Nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą paros dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas. Nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik asmenys, kurie: 1) iki ataskaitinės datos savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai 12 mėn., arba 2) per paskutinius 12 mėnesių iki ataskaitinės datos atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ketindami joje pasilikti mažiausiai vienus metus.