Kelionių į Lenkiją statistika. Kam Lenkijoje išleidžiama daugiausia ir kodėl skiriasi pateikiami skaičiai?

2022-02-09

Kylančios kainos vis daugiau Lietuvos gyventojų priverčia maistą ir kitas prekes pirkti kaimyninėje Lenkijoje. Viešojoje erdvėje galima rasti įvairių vertinimų, kiek mūsų piliečiai „palieka“ pinigų pas kaimynus. Lietuvos statistikos departamentas reguliariai atlieka išvykstamojo turizmo statistinį tyrimą, iš kurio rezultatų galime matyti, kam ir kiek išleidžiame svetur. Tiesa, kol kas neturime informacijos apie 2021 m. IV ketvirtį ir apie šių metų pradžią, kai Lenkijoje buvo sumažintas ar panaikintas PVM kai kurioms prekėms. Šią informaciją Lietuvos statistikos departamentas skelbs atitinkamai balandį ir liepą.

Daugiau Lenkijoje išleidžia vykstantieji vienai dienai
 

1 pav. Turistų iš Lietuvos išlaidos Lenkijoje

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. eurų119 752,7119 752,793 872,193 872,199 697,399 697,3106 041,7106 041,7105 945,4105 945,445 959,445 959,437 411,537 411,582 318,182 318,158 870,858 870,862 23562 23563 583,463 583,460 425,760 425,727 96727 96719 530,819 530,837 434,637 434,635 001,335 001,337 462,337 462,342 458,342 458,345 519,745 519,717 992,417 992,417 880,717 880,7 Iš visovienadieniaisu nakvyne2015201620172018201920202021 (9 mėn.)025 00050 00075 000100 000125 000150 000

Per devynis praėjusių metų mėnesius lietuviai, vykę vienai dienai (be nakvynės) į kaimyninę Lenkiją, joje išleido beveik 20 mln. EUR. 2020 m. per atitinkamą laikotarpį lietuviai Lenkijoje išleido keliais milijonais eurų daugiau. Per visus 2020 m. vienadieniai lankytojai iš Lietuvos Lenkijoje išleido 28 mln. EUR, o 2019 m. 61 mln. EUR. Daugiausia lietuviai Lenkijoje išleisdavo po euro įvedimo – 2015 m. Tuomet per visus metus Lenkijoje vienadieniai lankytojai išleido 82 mln. EUR.

Lenkijoje per praėjusių metų devynis mėnesius apsilankė 53 tūkst. vienadienių lankytojų iš Lietuvos (3 proc. mažiau nei per 2020 m. atitinkamą laikotarpį). Priešpandeminiu laikotarpiu per devynis mėnesius kaimyninę šalį aplankė apie 100 tūkst. vienadienių lankytojų. Vienas vienadienis lankytojas vidutiniškai į Lenkiją vykdavo po 6 kartus. Per devynis šių metų mėnesius užfiksuota 302 tūkst. vienadienių lankytojų kelionių. 2020 m. per tą patį laikotarpį jų buvo daugiau – 314 tūkst., o 2019 m. – 567 tūkst.

Su nakvyne į Lenkiją per devynis praėjusių metų mėnesius vyko beveik 60 tūkst. Lietuvos gyventojų. Per 2021 m. devynis mėnesius, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lenkijoje su nakvyne viešėjo 20 tūkst. lankytojų iš Lietuvos daugiau. Tačiau, palyginti su 2019 m., į Lenkiją su nakvyne vyko perpus mažiau keliautojų iš Lietuvos.

Didžiausia išlaidų dalis skiriama degalams

O kam gi išleisdavo vienai dienai į Lenkiją vykę lietuviai? Per praėjusių metų devynis mėnesius trečdalį išlaidų vienadieniai lankytojai skyrė degalams, penktadalį – pirkiniams, 8 proc. laisvalaikiui ir kultūrai, 3 proc. maistui ir gėrimams. Dar 32 proc. sudarė kitos išlaidos. Panaši išlaidų struktūra buvo ir priešpandeminiu laikotarpiu. Tiesa, tuo metu mažiau buvo išleidžiama degalams, laisvalaikiui ir kultūrai, bet truputį daugiau maistui ir gėrimams bei pirkiniams.

2 pav. Vienadienių lankytojų išlaidų struktūra 2019 metais

Created with Highcharts 6.1.4Degalams20,1 proc.Degalams20,1 proc.Pirkiniams23,3 proc.Pirkiniams23,3 proc.Laisvalaikiui ir kultūrai3,2 proc.Laisvalaikiui ir kultūrai3,2 proc.Kelionės transporto bilietui5,0 proc.Kelionės transporto bilietui5,0 proc.Maistui ir gėrimams7,1 proc.Maistui ir gėrimams7,1 proc.Viešajam transportui0,2 proc.Viešajam transportui0,2 proc.Transporto nuomai0,0 proc.Transporto nuomai0,0 proc.Kitos išlaidos40,9 proc.Kitos išlaidos40,9 proc.

3 pav. Vienadienių lankytojų išlaidų struktūra 2021 metų sausio–rugsėjo mėn.

Created with Highcharts 6.1.4Degalams31,0 proc.Degalams31,0 proc.Pirkiniams22,3 proc.Pirkiniams22,3 proc.Laisvalaikiui ir kultūrai7,4 proc.Laisvalaikiui ir kultūrai7,4 proc.Kelionės transporto bilietui4,3 proc.Kelionės transporto bilietui4,3 proc.Maistui ir gėrimams3,3 proc.Maistui ir gėrimams3,3 proc.Viešajam transportui0,1 proc.Viešajam transportui0,1 proc.Transporto nuomai0,0 proc.Transporto nuomai0,0 proc.Kitos išlaidos31,7 proc.Kitos išlaidos31,7 proc.

Vykstantieji su nakvyne 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. daugiausia išleido degalams ir kelionės transporto bilietams. Tai sudarė pusę išlaidų.

Penktadalį išlaidų sudarė apgyvendinimas. Pirkiniai sudarė 8 proc. išlaidų.

Kodėl skiriasi pateikiami skaičiai?

Pastebime, kad viešojoje erdvėje operuojama skirtingais, dažnai – didesniais skaičiais, kiek mūsų piliečiai išleidžia pinigų Lenkijoje. Lenkijos statistikos biuras pateikia skaičius, kurie rodo, kad 2020 m.  Lietuvos ir Lenkijos sieną kirtę ne Lenkijos piliečiai išleido apie 223 mln. EUR. Skirtumų atsiranda dėl taikomų skirtingų metodikų.

Lenkai skaičiuoja visus sieną kirtusius asmenis, mes – tik Lietuvos gyventojus

Lenkijos statistikos biuras skelbia, kiek keliautojų atvyko ir išvyko iš Lenkijos bei jų išlaidas. Pateikiami ne šalių, iš kurių atvyko keliautojai, duomenys, o duomenys pagal vidines (Lietuvos ir Lenkijos, Čekijos ir Lenkijos, Slovakijos ir Lenkijos, Vokietijos ir Lenkijos) ir išorines (Rusijos ir Lenkijos, Baltarusijos ir Lenkijos, Ukrainos ir Lenkijos) ES sienas, taip pat duomenys keliavusiųjų jūrų ir oro transportu. Į šią statistiką įtraukiamos visų ne Lenkijos piliečių, kurie keliavo per Lietuvos ir Lenkijos sieną, kelionės ir jų išlaidos. Taigi Lenkijos statistikos biuro pateikiamoje informacijoje matome ne tik Lietuvos piliečių, bet visų užsieniečių, kirtusių Lietuvos ir Lenkijos sieną, keliones ir išlaidas (pvz., Latvijos ar kitų šalių piliečių, kurie per Lietuvą keliauja tranzitu). Taip pat į Lenkijos pateikiamą statistinę informaciją patenka ir Lietuvos piliečių, tranzitu keliaujančių per Lenkiją į kitas šalis, kelionių skaičius ir išlaidos.

Lietuvos statistikos departamentas atlieka išvykstamojo turizmo tyrimą, kurio metu skaičiuojami Lietuvos piliečiai, keliaujantys vienai dienai ar vykstantys su nakvyne į užsienio šalis, bei jų išlaidos. Pateikiamas tik Lietuvos piliečių kelionių į Lenkiją skaičius bei išlaidos, nėra įskaitomos Lietuvos piliečių, tranzitu keliaujančių per Lenkiją į kitą šalį, kelionės ir išlaidos. Išsamią tyrimo metodiką prašome skaityti čia.