Konsultuojantis dėl veiklos rūšies kodo pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) individualiai veiklai įregistruoti labai svarbu aiškiai, tiksliai ir detaliai apibūdinti vykdomą ar norimą vykdyti veiklą, nes sprendžiant veiklos klasifikavimo klausimą svarbūs visi veiklos vykdymo aspektai.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad EVRK 2 red. yra ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, todėl ta pati veikla, vykdoma tiek juridinių, tiek fizinių asmenų, priskiriama tai pačiai veiklos rūšių klasei, nors kai kurių klasių pavadinimai orientuoti į įmonių veiklą.

EVRK 2 red., aiškinamąsias pastabas ir klasifikavimo taisykles galite rasti ČIA.
 


Klausimai ir atsakymai:

 1. Kaip įregistruoti individualią veiklą?

 2. Ar galiu vykdyti individualią veiklą? Ar man vykdant verslą reikalingi leidimai ar licencijos?

 3. Kelių ženklų kodą iš EVRK 2 red. naudoti individualiai veiklai klasifikuoti? Kiek kodų galima (reikia) įrašyti pildant individualios veiklos pažymą / įmonės nuostatus / kt. dokumentus?

 4. Kodėl X pažymoje neleidžia įrašyti kodo, kurio struktūroje yra taškų, t. y. tokio, koks yra EVRK 2 red.? Ką daryti, jei EVRK 2 red. randu tik 4 ženklų kodą, o reikia 6 ženklų?

 5. Kodėl sistemoje X nerandu kodo?

 6. Ar galite Statistiniame ūkio subjektų registre įrašyti papildomos veiklos kodą?

 7. Esu statybininkas / virėja / siuvėja ir kt. Kokį veiklos kodą pasirinkti?

 8. Koks mūrijimo / betonavimo / pastatų šiltinimo / vidaus apdailos / stogų dengimo / terasų įrengimo / fasado darbų veiklos kodas?

 9. Koks elektriko veiklos kodas?

 10. Koks pagalbinio darbininko veiklos kodas? 

 11. Koks veiklos, susijusios su automobiliais, kodas?

 12. Koks kemperių ir priekabinių namelių nuomos veiklos kodas?

 13. Koks motociklų, dviračių ir paspirtukų su elektriniu varikliu prekybos / remonto / nuomos veiklos kodas?

 14. Atlieku medžio darbus. Koks turėtų būti veiklos kodas?

 15. Užsiimu transportavimu, koks turėtų būti veiklos kodas? Koks krovinių / keleivių vežimo veiklos kodas?

 16. Koks taksi / pavežėjimo veiklos kodas?

 17. Koks automobilių (su vairuotoju) nuomos / limuzinų (su vairuotoju) nuomos veiklos kodas?

 18. Koks nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos kodas?

 19. Koks elektroninės prekybos (prekyba internetinėse parduotuvėse, socialiniuose tinkluose, skelbimų portaluose) kodas?

 20. Prekiauju savo pagamintais gaminiais. Kokį veiklos kodą turėčiau pasirinkti?

 21. Kuo skiriasi didmeninė ir mažmeninė prekyba?

 22. Koks kalvystės veiklos kodas?

 23. Koks suvirinimo veiklos kodas?

 24. Koks staliaus veiklos kodas?

 25. Koks technikos nuomos samdant operatorių veiklos kodas?

 26. Koks floristikos / floristų veiklos kodas?

 27. Užsiimu švenčių dekoravimu. Koks būtų mano veiklos kodas?

 28. Koks interjero dizaino paslaugų veiklos kodas?

 29. Koks aplinkos tvarkymo veiklos kodas? 

 30. Koks kapaviečių įrengimo ir priežiūros paslaugų veiklos kodas?

 31. Koks tekstų rašymo veiklos kodas?

 32. Koks tekstų redagavimo veiklos kodas?

 33. Koks nekilnojamojo turto brokerio paslaugų veiklos kodas?

 34. Koks ugdomojo vadovavimo, vadinamojo kaučingo, paslaugų veiklos kodas?

 35. Koks mediacijos veiklos kodas?

 36. Kokiai veiklai priskiriama paveikslų tapyba? Koks turėtų būti veiklos kodas, jei noriu prekiauti savo tapybos darbais?

 37. Koks „Bolt Food“, „Wolt“ ir kitų kurjerių veiklos kodas?

 38. Koks mokymo paslaugų veiklos kodas?

 39. Koks konsultavimo paslaugų veiklos kodas?

 40. Koks psichologo veiklos kodas?

 41. Koks tapybos ant drabužių veiklos kodas?

 42. Koks mobiliojo kubilo, mobiliosios pirties nuomos veiklos kodas?

 43. Koks pirties paslaugų veiklos kodas?

 44. Koks sodų / gyvenamųjų namų / daugiabučių namų bendrijų veiklos kodas?

 45. Koks valgomųjų puokščių gamybos veiklos kodas?

 46. Užsiimu dovanų gamyba / prekyba. Koks turėtų būti veiklos kodas?

1. Kaip įregistruoti individualią veiklą?

Individuali veikla pagal pažymą – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paštu ar elektroniniu būdu per paslaugų portalą Mano VMI arba teirautis tel. 1882. Daug naudingos informacijos pradedantiesiems verslą galima rasti VšĮ „Inovacijų agentūra“ portale.


2. Ar galiu vykdyti individualią veiklą? Ar man vykdant verslą reikalingi leidimai ar licencijos?

Norėdamas vykdyti individualią veiklą asmuo turi ne tik ją įregistruoti, bet ir savarankiškai išsiaiškinti, kokie reikalavimai keliami jo veiklai (galima teirautis veiklos sritį kuruojančiose institucijose) bei pasirūpinti veiklai vykdyti reikalingais leidimais, licencijomis (jei juos privaloma turėti), pasidomėti, ar tokią veiklą jis gali vykdyti neįregistravęs juridinio asmens.
 

3. Kelių ženklų kodą iš EVRK 2 red. naudoti individualiai veiklai klasifikuoti? Kiek kodų galima (reikia) įrašyti pildant individualios veiklos pažymą / įmonės nuostatus / kt. dokumentus?

Visos institucijos, kurios naudoja EVRK 2 red. savo reikmėms, pačios nustato tvarką ir taisykles, kiek kodų galima (reikia) įrašyti joms teikiamuose dokumentuose, todėl šios informacijos teirautis reikėtų tos institucijos, kurios dokumentą pildote. Pvz., Fizinio asmens prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą REG 812 formoje, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintomis Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklėmis, turi būti nurodoma pagal EVRK 2 red. pagrindinė veiklos rūšis ir kitos papildomos veiklos rūšys. Vykdomos veiklos rūšys turi būti nurodomos EVRK 2 red. klasių (keturių ženklų) ar poklasių (šešių ženklų) lygmeniu (žr. taisyklių 14.8.3 papunktį).

Daugiau informacijos prašome teirautis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tel.1822.
 

4. Kodėl X pažymoje neleidžia įrašyti kodo, kurio struktūroje yra taškų, t. y. tokio, koks yra EVRK 2 red.? Ką daryti, jei EVRK 2 red. randu tik 4 ženklų kodą, o reikia 6 ženklų?

EVRK 2 red. kodų struktūroje yra taškų. (Plačiau apie kodų struktūrą galite paskaityti EVRK 2 red. įvadinėse taisyklėse). Dažnai įvairios sistemos ir duomenų bazės kodų, kurių struktūroje yra taškų, nepriima, todėl kodai rašomi be taškų ir, siekiant išlaikyti vienodą kodo struktūrą įvairiuose lygmenyse, rašomas didžiausias galimas ženklų skaičius, t. y. 6 ženklų kodai. Jei reikia 6 ženklų kodo, pasirinktas kodas iš EVRK 2 red. rašomas be taškų ir kodo pabaigoje prirašoma tiek 0, kiek trūksta iki 6 ženklų (pvz.: 47.91 = 479100, 41.2 = 412000, 72.19.10 = 721910).
 

5. Kodėl sistemoje X nerandu kodo?

Jei kodo nerandate EVRK 2 red., skelbiamame Oficialiosios statistikos portale, gali būti, kad pasirinktas kodas klaidingas, ieškote ne toje klasifikatoriaus versijoje, kodas netinkamo formato ar kitokios struktūros, nei naudojama klasifikatoriuje.

Jei kodo nerandate kitos institucijos sistemoje, įsitikinę, kad kodas teisingas, kreipkitės į tą instituciją, kurios sistemoje ieškote kodo ar kurios dokumentus pildote.

Jei EVRK 2 red. kodo nerandate Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriuje (toliau – verslo liudijimų sąrašas), atkreipkite dėmesį, kad verslo liudijimų sąraše 3 ženklų kodas nurodo verslo liudijimo, bet ne EVRK 2 red. kodą. Sudarant verslo liudijimų sąrašą EVRK 2 red. naudojamas tik kaip priemonė tam tikroms veiklos rūšių sritims apibrėžti ir nurodomas verslo liudijimų sąrašo 4 grafoje. 

6. Ar galite Statistiniame ūkio subjektų registre įrašyti papildomos veiklos kodą?

Statistikos reikmėms Statistiniame ūkio subjektų registre visada nustatomas tik vienas – pagrindinės veiklos – kodas. Pagrindinė veiklos rūšis yra tokia veiklos rūšis, kuri sukuria didžiausią vieneto bendrosios pridėtinės vertės dalį.


7. Esu statybininkas / virėja / siuvėja ir kt. Kokį veiklos kodą pasirinkti?

EVRK 2 red. neturi tiesioginio ryšio su profesijų klasifikatoriumi, todėl nesvarbu, kas esate, svarbu, kokią veiklą vykdote, t. y. ką darote, kokius darbus atliekate. Jei esate siuvėja, svarbu, ką siuvate, jei statybininkas – kokius statybos darbus atliekate ir t. t.


8. Koks mūrijimo / betonavimo / pastatų šiltinimo / vidaus apdailos / stogų dengimo / terasų įrengimo / fasado darbų veiklos kodas?

Mūrijimo darbai
Kai statant pastatus ar kitus statinius veiklos vienetas atlieka tik mūrijimo darbus, pvz., plytų, akmenų, blokų mūrijimas, tokia veikla pagal EVRK 2 red. priskiriama 43.99 (439900) „Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla“ klasei.

Betonavimo darbai
Kai statant pastatus ar kitus statinius veiklos vienetas atlieka tik betonavimo darbus, pvz., klojinių betonavimas ir kiti darbai, kuriems naudojamas betonas (pagrindiniai pamatai, pirmosios mūro eilės, atraminiai stulpeliai, ramsčiai, grindys ir pan.), armuotų betono konstrukcijų statybos darbai, betoninių kupolų ir skliautų statybos darbai ir pan., tokia veikla pagal EVRK 2 red. priskiriama 43.99 (439900) „Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla“ klasei.

Pastatų šiltinimo darbai
Darbai, susiję su apsaugos nuo prastų oro sąlygų izoliacinėmis medžiagomis, skirtomis išorinių sienų ertmėms, karšto ir šalto vandens vamzdynų, katilų ir kabelių kanalų šiltinimo darbai, garso izoliacijos įrengimo darbai EVRK 2 red. priskiriami 43.29 (432900) „Kitos įrangos įrengimas“ klasei.

Pastato vidaus apdailos darbai
Jeigu bus atliekami tik tam tikri pastatų vidaus įrengimo specifiniai statybos darbai, jų klasifikavimas pagal EVRK 2 red. priklauso nuo atliekamų darbų rūšies, pvz., tinkavimas priskiriamas 43.31 (433100) „Tinkavimas“, langų, durų, laiptų montavimas ir kitų staliaus dirbinių įrengimas – 43.32 (433200) „Staliaus dirbinių įrengimas“, grindų ir sienų dengimas įvairiomis dangomis (plytelėmis, laminatu, parketu, linoleumu, tapetais) – 43.33 (433300) „Grindų ir sienų dengimas“, dažymas ir stiklinimas – 43.34 (433400) „Dažymas ir stiklinimas“, kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai – 43.39 (433900) „Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai“. Šioms veiklos rūšių klasėms priskiriami ir su pagrindiniais darbais susiję įvairūs paruošiamieji darbai.

Fasado darbai
Reikėtų tiksliai apibūdinti, kokius konkrečius darbus atliksite, pvz., pagal EVRK 2 red. pastatų išorės sienų šiltinimas putplasčiu arba mineraline vata  priskiriamas 43.29 (432900) „Kitos įrangos įrengimas“, dekoravimas keraminėmis medžiagomis, akmenimis, plytomis ir pan. – 43.33 (433300) „Grindų ir sienų dengimas“, išorinių sienų tinkavimas ir tinko pagrindo tvirtinimo darbai – 43.31 (433100) „Tinkavimas“, sienų apkalimas plokštėmis ar lentelėmis – 43.32 (433200) „Staliaus dirbinių įrengimas“ klasėms.

Stogų dengimas
Stogų montavimas, dengimas, remonto darbai pagal EVRK 2 red. priskiriami 43.91 (439100) „Stogų dengimas“ klasei.

Terasų, verandų įrengimas
Terasų ir verandų prie namų įrengimo darbai pagal EVRK 2 red. priskiriami 43.32 (433200) „Staliaus dirbinių įrengimas“ klasei.

Daugiau informacijos apie statybos darbų klasifikavimą galite rasti EVRK 2 red. sekcijoje F „Statyba“.


9. Koks elektriko veiklos kodas?

Elektrikas – specialybė, o veiklai klasifikuoti reikia informacijos, kokioje verslo srityje ir kokie darbai, susiję su elektra, atliekami, pvz., elektros sistemų įrengimas pastatuose ir kt. statiniuose pagal EVRK 2 red. – 43.21 (432100) „Elektros sistemų įrengimas“, elektros įrangos, tokios kaip transformatoriai, elektros varikliai, generatoriai, perjungimo įrenginiai, relės, apšvietimo įranga ir pan., remontas – 33.14 (331400) „Elektros įrangos remontas“, elektros energijos perdavimo linijų tiesyba – 42.22 (422200) „Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba“, automobilių elektros sistemų remonto darbai – 45.20 (452000) „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“ ir t. t.


10. Koks pagalbinio darbininko veiklos kodas?

Pagalbinis darbininkas – profesija (visuma darbų, kurių pagrindinės užduotys panašios), o veiklai klasifikuoti svarbu, kokioje verslo srityje, kokie darbai atliekami ar kokios paslaugos teikiamos, pvz., pagalbinio darbininko, dirbančio statybų srityje, dengiant ar remontuojant pastatų stogus, veikla pagal EVRK 2 red. priskiriama 43.91 (439100) „Stogų dengimas“ klasei, statant visą naują pastatą – 41.20.10 (412010) „Naujų pastatų statyba“, remontuojant visą pastatą – 41.20.20 (412020) „Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas“ ir t. t.


11. Koks veiklos, susijusios su automobiliais, kodas?

Šiuo atveju reikia apibūdinti, kokią konkrečią veiklą, susijusią su automobiliais, vykdote.

Jei perkate ir parduodate naujus arba naudotus keleivinius automobilius, įskaitant specialiąsias, pvz., greitosios pagalbos mašinas, mikroautobusus ir kt., kurių masė neviršija 3,5 tonos, pagal EVRK 2 red. veikla priskiriama 45.11 (451100) „Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas“ klasei; krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, poilsines transporto priemones, tokias kaip priekabiniai nameliai, varikliniai autonameliai, – 45.19 (451900) „Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas“; remontuojate automobilius – 45.20 (452000) „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“; nuomojate automobilius –priklausomai nuo automobilių rūšies tokia veikla priskiriama 77.11 (771100) „Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma“ arba 77.12 (771200) „Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma“ klasėms.

Naudotų automobilių supirkimas, išardymas ar išrinkimas ir tinkamų naudoti dalių pardavimas pagal EVK 2 red. priskiriami 46.77 (467700) „Atliekų ir laužo didmeninė prekyba“ klasei.

Automobilių plovimo, poliravimo, salono valymo paslaugos pagal EVRK 2 red. priskiriamos 45.20 (452000) „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“ klasei.

Lengvųjų ir krovininių automobilių ratų montavimas, suvedimas ir balansavimas pagal EVRK 2 red. priskiriami 45.20 (452000) „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“ klasei.


12. Koks kemperių ir priekabinių namelių nuomos veiklos kodas?

Namelių tipo priekabų ir puspriekabių, skirtų gyventi arba stovyklauti, nuoma pagal EVRK 2 red. priskiriama 77.39 (773900) „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma“.


13. Koks motociklų, dviračių ir paspirtukų su elektriniu varikliu prekybos / remonto / nuomos veiklos kodas?

Motociklų, dviračių, paspirtukų su elektriniu varikliu mažmeninė ir didmeninė prekyba, remontas priskiriami 45.40 (454000) „Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas“ klasei. Motociklų, dviračių, paspirtukų su elektriniu varikliu nuoma – 77.39 (773900) „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma“.
 

14. Atlieku medžio darbus. Koks turėtų būti veiklos kodas?

Reikėtų detaliau apibūdinti, kokius gaminius iš medienos gaminate ar kokius darbus atliekate. Jei mediena naudojate naujų gaminių gamybai, reikėtų įvardyti ir apibūdinti, kokios paskirties gaminius gaminate. Šios veiklos rūšys priskiriamos EVRK 2 red. 16 „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ skyriaus atitinkamoms veiklos rūšių klasėms (žiūrėti 4 ženklų kodus). 

Jei medienos gaminius įrengiate statybose, veikla priskiriama EVRK 2 red. F sekcijos „Statyba“ atitinkamoms veiklos rūšių klasėms (žiūrėti 4 ženklų kodus).

Jei dirbate miškininkystės srityje, reikėtų rinktis 02 skyriaus „Miškininkystė ir medienos ruoša“ atitinkamų veiklos rūšių klasių kodus (žiūrėti 4 ženklų kodus).


15. Užsiimu transportavimu, koks turėtų būti veiklos kodas? Koks krovinių / keleivių vežimo veiklos kodas?

Klasifikuojant transportavimo automobiliais paslaugas, išskiriamas keleivių vežimas ir krovinių vežimas.

Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais ir autobusais priskiriamas EVRK 2 red. 49.3 grupės „Kitas keleivinis sausumos transportas“ atitinkamoms klasėms (žiūrėti 4 ženklų kodus).

Įvairių krovinių (miško medžiagos, gyvulių, šaldytų produktų, automobilių, betarių krovinių, skystų krovinių vežimas autocisternose, įskaitant pieno surinkimą iš ūkių ir kt.) vežimas keliais priskiriamas 49.41 (494100) „Krovininis kelių transportas“ klasei.

Perkraustymo (persikėlimo) paslaugų teikimas įmonėms ir namų ūkiams sausumos kelių transportu  priskiriamas 49.42 „Perkraustymo veikla“ klasei.


16. Koks taksi / pavežėjimo veiklos kodas?

Taksi (įskaitant miesto, priemiestinių ir tarpmiestinių taksi paslaugas), keleivinių lengvųjų automobilių, samdant vairuotoją, nuomos paslaugos, nepriklausomai nuo to, kur paslauga teikiama, ir susijusios išankstinio užsakymo paslaugos pagal EVRK 2 red. priskiriamos 49.32 (493200) „Taksi veikla“ klasei. 

Dėl pavežėjimo individualios veiklos įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informavo, kad pagal Kelių transporto kodeksą taksi ir pavežėjimo transporto paslaugos yra atskiros paslaugų rūšys, kurioms taikomi atitinkami reikalavimai, nustatyti atitinkamais Susisiekimo ministerijos teisės aktais. Todėl, siekiant atskirti minėtas veiklas, buvo nutarta registruoti individualią pavežėjimo veiklą priskiriant jai EVRK 2 red. 49.39 (493900) „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas“ kodą, o taksi – 49.32 (493200) „Taksi veikla“. Apie priimtą sprendimą buvo informuotos visos apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. 

Daugiau informacijos dėl pavežėjimo veiklos prašome teirautis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tel. 1822.


17. Koks automobilių (su vairuotoju) nuomos / limuzinų (su vairuotoju) nuomos veiklos kodas?

Teikiant keleivinių lengvųjų automobilių (samdant vairuotoją) nuomos paslaugas, paprastai skaičiuojamas laikas; paslaugos teikiamos ribotam keleivių skaičiui ir dažnai susijusios su vežimu į daugiau nei vieną nurodytą vietą. Ši veikla pagal EVRK 2 red. priskiriama 49.32 (493200) „Taksi veikla“.

Limuzinų (su vairuotoju) nuoma ar kitų automobilių, turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, nuoma samdant vairuotoją – 49.39 (493900) „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas“.
 

18. Koks nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos kodas?

LR civilinio kodekso nuostatose sąvokos „nekilnojamojo turto trumpalaikė nuoma“ apibrėžties nėra. Pagal EVRK 2 red. trumpalaikė gyvenamųjų patalpų nuoma traktuojama kaip apgyvendinimo veikla ir priskiriama 55.20 (552000) „Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla“ klasei.
 

19. Koks elektroninės prekybos (prekyba internetinėse parduotuvėse, socialiniuose tinkluose, skelbimų portaluose) kodas?

Visų rūšių prekių (išskyrus variklines transporto priemones ir motociklus bei jų dalis ir pagalbinius reikmenis) mažmeninė prekyba, kai pirkėjas remdamasis reklama, katalogais, informacija, pateikta internete, pasirenka prekes ir užsako jas paštu, telefonu arba internetu, o užsakyta prekė gali būti tiesiogiai atsiųsta arba pristatyta pirkėjui fiziniu būdu, priskiriama 47.91 (479100) klasei „Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu“.
 

20. Prekiauju savo pagamintais gaminiais. Kokį veiklos kodą turėčiau pasirinkti?

Pagal EVRK 2 red. klasifikavimo taisykles asmuo, kuris parduoda savo pagamintą gaminį, yra gamintojas, o ne prekybininkas ir jo veikla priskiriama C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ atitinkamoms klasėms. Apdirbamoji gamyba klasifikuojama atsižvelgiant į pagrindinę žaliavą, iš kurios gaminamas gaminys, ir gaminio pobūdį.
 

21. Kuo skiriasi didmeninė ir mažmeninė prekyba?

Pagal EVRK 2 red. klasifikavimo taisykles didmeninė prekyba yra naujų arba naudotų prekių perpardavimas (pardavimas be perdirbimo) mažmenininkams, prekyba „verslas verslui“, t. y. prekių ar paslaugų pardavimas pramoniniams, komerciniams, vartojimo įstaigų ar profesionaliems vartotojams arba perpardavimas kitiems didmeninės prekybos prekiautojams arba asmenims ar kompanijoms, veikiantiems kaip agentai arba brokeriai, kurie kam nors perka arba kam nors parduoda prekes.

Mažmeninė prekyba yra naujų ir panaudotų prekių, skirtų plačiai visuomenei asmeniškai vartoti ar naudoti namų ūkyje, perpardavimas (pardavimas jų neperdirbant) parduotuvėse, universalinėse parduotuvėse, kioskuose, turgavietėse, prekyvietėse, per prekybos firmas, parduodančias prekes pagal užsakymą paštu, internetines parduotuves, per prekių išnešiotojus, per gatvės prekiautojus, vartotojų kooperatyvus ir kt. Dauguma mažmeninės prekybos prekiautojų įsigyja nuosavybės teisę į tas prekes, kuriomis jie prekiauja, tačiau dalis veikia kaip agentai ir parduoda prekes arba konsignacijos, arba komiso pagrindais.


22. Koks kalvystės veiklos kodas?

Kalvių veikla klasifikuojama priklausomai nuo to, kokie gaminiai šia technologija gaminami arba remontuojami. Pagal EVRK 2 red. kalvystės gaminių gamyba priskiriama atitinkamoms C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ klasėms.

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla priskiriama 01.62 (016200) „Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla“ klasei.


23. Koks suvirinimo veiklos kodas?

Pagal EVRK 2 red. suvirinimo veikla klasifikuojama priklausomai nuo to, kokie gaminiai ir iš kokios žaliavos gaminami arba remontuojami pasitelkus šią technologiją. Pvz., automobilio dalių ar detalių remontas suvirinant priskiriamas 45.20 (452000) „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“, pastatų surenkamųjų konstrukcijų suvirinimas statybose – 43.99 (439900) „Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla“, atskirų metalo dirbinių suvirinimas – 25.62 „Mechaninis apdirbimas“ ir t. t.


24. Koks staliaus veiklos kodas?

Staliaus veikla klasifikuojama priklausomai nuo to, kokie gaminiai gaminami, remontuojami arba įrengiami. Pvz., gamyba pagal EVRK 2 red. priskiriama 16.23 (162300) „Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba“, statybinių gaminių įrengimas pastatuose – 43.32 (433200) „Staliaus dirbinių įrengimas“.


25. Koks technikos nuomos samdant operatorių veiklos kodas?

Įvairios technikos nuoma samdant operatorių klasifikuojama pagal tai, kokie darbai atliekami ar kokios paslaugos suteikiamos. Pvz., jei nuomojamas buldozeris samdant operatorių žemės lyginimo darbams statybvietėje atlikti ar ekskavatorius tvenkiniui iškasti, tokie darbai priskiriami 43.12 (431200) „Statybvietės paruošimas“ klasei; jei nuomojamas automobilinis bokštelis, valdomas operatoriaus ir naudojamas valant pastatų langus, – 81.22 (812200) „Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla“ ir t. t.
 

26. Koks floristikos / floristų veiklos kodas?

Floristika – puokščių komponavimo menas. Floristai – žmonės, kurie dirba šioje srityje, kuria floristinius darbus, tokius kaip puokštės, koliažai, kompozicijos. Floristų paslaugų klasifikavimas priklauso nuo teikiamos paslaugos pobūdžio ir paskirties, pvz., perkamos gėlės, daromos ir parduodamos kompozicijos. Atsižvelgiant į prekybos rūšį floristų veikla klasifikuojama:

 • mažmeninė prekyba parduotuvėje – 47.76 (477600) „Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse“;
 • mažmeninė prekyba turguje, kioskuose ar kt. prekyvietėse – 47.89 (478900) „Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“; 
 • mažmeninė prekyba internetu – 47.91 (479100) „Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu“;
 • kompozicijų pardavimas renginio metu ar dekoruojant vitrinas – 47.99 (479900) „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“. 
   

27. Užsiimu švenčių dekoravimu. Koks būtų mano veiklos kodas?

Jei dekoruojama pramoginių (vakarėliai, gimtadieniai, vestuvės) ar poilsio renginių metu, dekoravimo paslauga kaip viena iš renginio organizavimo paslaugų priskiriama EVRK 2 red. 93.29 (932900) „Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla“ klasei. Jeigu šios paslaugos teikimo pagrindas yra švenčių puošyba pirktų gėlių kompozicijomis, veikla priskiriama 47.99 (479900) „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“ klasei, į kurią įeina tokiu būdu parduodamos dekoracijos iš gėlių. Jei šventės dekoruojamos įvairiais interjero daiktais, kurie tik nuomojami šventės laikotarpiui, veikla priskiriama 77.29 (772900) „Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma“ klasei.
 

28. Koks interjero dizaino paslaugų veiklos kodas?

Interjero planavimas ir projektavimas, interjero erdvės dizaino sukūrimas, siekiant patenkinti žmonių fizinius, estetinius ir funkcinius poreikius, interjero puošybos dizaino kūrimas priskiriami 74.10 (741000) „Specializuota projektavimo veikla“ klasei.
 

29. Koks aplinkos tvarkymo veiklos kodas? 

Sklypų apželdinimo, vejos įrengimo ir kasdienės augalų priežiūros paslaugos priskiriamos 81.30 (813000) „Kraštovaizdžio tvarkymas“ klasei. Jei suteikiamos šiukšlių surinkimo, kiemų, šaligatvių, aikštelių šlavimo, sniego valymo ir pan. paslaugos, veikla priskiriama 81.29 (812900) „Kita valymo veikla“.
 

30. Koks kapaviečių įrengimo ir priežiūros paslaugų veiklos kodas?

Kapo įrengimo darbai, tokie kaip pamato betonavimas, bordiūro įrengimas, paminklo statymas, trinkelių klojimas, priskiriami 43.99 (439900) „Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla“ klasei.

Kapo tvarkymo darbai, tokie kaip gėlių sodinimas, laistymas, paminklo valymas, šiukšlių surinkimas ir pan., priskiriami EVRK 2 red. 96.03 (960300) „Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla“ klasei.


31. Koks tekstų rašymo veiklos kodas?

Tekstai gali būti rašytojų kūriniai, žurnalistiniai straipsniai, reklaminiai straipsniai, pranešimai spaudai ir kt. Atsižvelgiant į teikiamos paslaugos paskirtį, veikla priskiriama atitinkamoms EVRK 2 red. klasėms:

 • 90.03 (900300) „Meninė kūryba“ – individualių rašytojų veikla, apimanti visas temas, įskaitant grožinę ir techninę literatūrą ir kt. kūrinius, taip pat nepriklausomų žurnalistų veikla;
 • 70.21 (702100) „Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla“ – pranešimų spaudai, straipsnių rašymas, siekiant pagerinti organizacijos ar asmens įvaizdį ar ryšius su visuomene, Vyriausybe, rinkėjais, akcininkais, formuoti kryptingą nuomonę apie vieneto veiklą ir produktus;
 • 73.11 (731100) „Reklamos agentūrų veikla“ – tiek juridinių, tiek fizinių asmenų viso reklamos paslaugų spektro, įskaitant planavimo, kūrimo ir vykdymo paslaugas, teikimas. Į šią klasę taip pat įeina ir pagrindinės reklamos idėjos, ir reklaminio teksto kūrimas.

Mokslinių straipsnių rašymas EVRK 2 red. traktuojamas kaip neatsiejama mokslinių darbų dalis. Tokia veikla, atsižvelgiant į mokslinio tyrimo pobūdį ir mokslo sritį, priskiriama atitinkamoms 72 skyriaus „Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla“ klasėms.

Atkreipiame dėmesį, kad EVRK 2 red. yra ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, todėl tiek juridinių, tiek fizinių asmenų vykdoma ta pati veikla priskiriama tai pačiai veiklos rūšių klasei, nors kai kurių klasių pavadinimai orientuoti į įmonių veiklą.
 

32. Koks tekstų redagavimo veiklos kodas?

Veikla, susijusi su kitų asmenų parašyto teksto redagavimu, priskiriama EVRK 2 red. 82.19 (821900) „Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla“ klasei, į kurią įeina teksto redaktoriaus teikiamos paslaugos verslui arba kt. įstaigoms.


33. Koks nekilnojamojo turto brokerio paslaugų veiklos kodas?

Tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamąjį turtą, konsultacijos, vertinimo paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto pirkimu, pardavimu ir nuoma, EVRK 2 red. priskiriami 68.31 (683100) „Nekilnojamojo turto agentūrų veikla“ klasei.

Atkreipiame dėmesį, kad EVRK 2 red. yra ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, todėl tiek juridinių, tiek fizinių asmenų vykdoma ta pati veikla priskiriama tai pačiai veiklos rūšių klasei, nors kai kurių klasių pavadinimai orientuoti į įmonių veiklą.
 

34. Koks ugdomojo vadovavimo, vadinamojo kaučingo, paslaugų veiklos kodas?

Pagal EVRK 2 red. veikla, susijusi su ugdomojo vadovavimo paslaugų teikimu, jeigu asmenys nėra mokomi, tačiau jiems padedama suvokti, kaip galima mokytis patiems (ugdomasis vadovavimas (angl. coaching) – lavinimo metodas, būdas ugdant asmenį ar žmonių grupę siekti tam tikrų tikslų, įgyti naujų įgūdžių), priskiriama 88.99 (889900) „Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla“ klasei.
 

35. Koks mediacijos veiklos kodas?

Mediatorius (taikintojas, tarpininkas) iki teismo proceso padeda fiziniams ir juridiniams asmenims išspręsti nesutarimus, problemas. Veikla, susijusi su civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugų teikimu, priskiriama EVRK 2 red. 69.10 (691000) „Teisinė veikla“ klasei.


36. Kokiai veiklai priskiriama paveikslų tapyba? Koks turėtų būti veiklos kodas, jei noriu prekiauti savo tapybos darbais?

Jei bus kuriami vienetiniai, autoriniai kūriniai, kurie gali būti autorių teisių objektas, veikla, susijusi su tokių kūrinių kūrimu ir jų pardavimu, pagal EVRK 2 red. priskiriama 90.03 (900300) „Meninė kūryba“ klasei.


37. Koks „Bolt Food“, „Wolt“ ir kitų kurjerių veiklos kodas?

Veikla, susijusi su maisto ar kitų prekių pristatymu iš restoranų, kavinių, parduotuvių į pan. į užsakovo nurodytą vietą, priskiriama EVRK 2 red. 53.20 (532000) „Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla“ klasei.
 

38. Koks mokymo paslaugų veiklos kodas?

Ekonominės veiklos rūšys klasifikuojamos, vadovaujantis šiais pagrindiniais kriterijais: teikiamų paslaugų ir gaminamų prekių pobūdis, paslaugos ir prekės naudojimo paskirtis, gamybos (prekių arba paslaugų) sąnaudos, procesas, technologija. Atsižvelgiant į tai, mokymo paslaugų teikimas gali būti klasifikuojamas:

1. Jeigu produkto gamintojas apmoko naudotoją, kaip naudotis jo sukurtu produktu, apmokymai priskiriami tai pačiai gamybinei veiklai ir nėra išskiriami kaip atskira veiklos rūšių klasė.
2. Jeigu produkto pardavėjas apmoko pirkėją, kaip naudotis parduodamu gaminiu, šie apmokymai laikomi prekybos skatinimo priemone ir  taip pat nėra išskiriami kaip atskira veiklos rūšių klasė.
3. Jeigu mokymus atlieka nepriklausomi fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sutartį, tokia veikla klasifikuojama atsižvelgiant į tai, kokioje švietimo srityje ir pagal kokias švietimo programas (formalusis ar neformalusis švietimas) bus vykdomi mokymai.

Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Mokymas pagal šias švietimo programas priskiriamas 85 skyriaus „Švietimas“ atitinkamoms klasėms nuo 85.10 (851000) iki 85.42 (854200).

Neformalusis ugdymas – mokymas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.

Mokymas pagal neformaliojo švietimo programas klasifikuojamas priklausomai nuo švietimo srities:

 • sportinis ir rekreacinis švietimas – 85.51 (855100) „Sportinis ir rekreacinis švietimas“;
 • švietimas kultūros srityje – 85.52 (855200) „Kultūrinis švietimas“;
 • vairavimo mokyklų veikla – 85.53 (855300) „Vairavimo mokyklų veikla“;
 • visas kitas neformalusis švietimas – 85.59 (855900) „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas“.

39. Koks konsultavimo paslaugų veiklos kodas?

Konsultacija – specialisto, kuris dėl patirties, išsilavinimo, įgūdžių ar žinių tam tikrais klausimais pripažintas kvalifikuotu teikti pagrįstą nuomonę, problemos sprendimą ar galimus problemos sprendimo variantus, patarimas, todėl konsultavimo paslaugų teikimas priskiriamas konkrečiai su konsultavimu susijusiai veiklos sričiai. Pvz., pagal EVRK 2 red. konsultacijos gydymo klausimais, kurias teikia gydytojas specialistas, priskiriamos 86.22 (852200) „Gydytojų specialistų veikla“ klasei, konsultacijos verslo organizavimo klausimais – 70.22 (702200) „Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla“, inžinerijos klausimais – 71.12 (711200) „Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos“, aplinkosaugos klausimais – 74.90 (749000) „Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ klasei ir t. t.


40. Koks psichologo veiklos kodas?

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, jog medicinos psichologas ir psichologas yra dvi skirtingos profesinės kvalifikacijos ir šių specialistų kompetencija skiriasi. Esminis medicinos psichologo ir psichologo veiklos skirtumas yra tas, kad medicinos psichologas yra asmens sveikatos priežiūros specialistas, savo paslaugas galintis teikti tik įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, o psichologui šie reikalavimai netaikomi.

Pagal EVRK 2 red. medicinos psichologijos specialistų (ne gydytojų) paslaugų teikimas priskiriamas 86.90 (869000) „Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla“ klasei. Psichologų, turinčių atitinkamą išsilavinimą, kuris suteikia teisę teikti konsultacijas suaugusiems asmenims, vaikams ar šeimoms, kai siekiama padėti spręsti asmenims su elgesio, bendravimo ar emociniais sunkumais susijusias problemas šeimoje, darbe, mokykloje ar visuomenėje, veikla priskiriama 88.99 (889900) „Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla“ klasei.
 

41. Koks tapybos ant drabužių veiklos kodas?

Jei pirkti gatavi gaminiai dailinami piešiniais ir parduodami, veikla priskiriama prekybai ir pagal gaminio pobūdį ir prekybos rūšį ir priskiriama G sekcijos „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“ atitinkamoms klasėms (4 ženklų kodai). Jei tekstilės gaminiai gaminami, dailinami piešiniais ir parduodami, tokia veikla, priklausomai nuo žaliavos ir gaminamo gaminio paskirties, priskiriama C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ atitinkamoms klasėms.


42. Koks mobiliojo kubilo, mobiliosios pirties nuomos veiklos kodas?

Mobiliojo kubilo, kuriame šildomas vanduo (įrenginys gali turėti hidromasažo ar kitas funkcijas), ar mobiliosios pirties nuoma pagal kilnojamųjų daiktų nuomos sutartį priskiriama EVRK 2 red. 77.21 (772100) „Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma“ klasei. Išnuomoto mobiliojo kubilo ar mobiliosios pirties pervežimo klientui paslaugos kaip atskira veiklos rūšis neišskiriamos.

 

43. Koks pirties paslaugų veiklos kodas?

Pagal EVRK 2 red. veikla, susijusi su pirties paslaugų teikimu, klasifikuojama priklausomai nuo paslaugos paskirties: 

 • viešųjų pirčių paslaugos higienos tikslais – 96.09 (960900) „Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla“;
 • pirčių paslaugos pramogų organizavimo tikslais, kai pirtis yra integruota pramogos dalis, – 93.29 (931900) „Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla“;
 • pirtininko paslaugos pirtyje geros fizinės savijautos užtikrinimo ti kslais – 96.04 (960400) „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla“.
   

44. Koks sodų / gyvenamųjų namų / daugiabučių namų bendrijų veiklos kodas?

Pagal EVRK 2 red. sodų / gyvenamųjų namų / daugiabučių namų bendrijų veikla priskiriama 94.99 (949900) „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla“ klasei.


45. Koks valgomųjų puokščių gamybos veiklos kodas?

Paprastai gaminant puokštes iš maisto produktų sudedamosios dalys nėra pakeičiamos nei fiziškai, nei chemiškai, t. y. nėra vykdoma apdirbamoji gamyba, o tik sukomplektuojami ir atitinkamai supakuojami atskiri maisto produktai. Pagal EVRK 2 red. su prekyba susijusios įprastos operacijos, tokios kaip prekių surinkimas, sukomplektavimas, pakavimas, suskirstant į mažesnes partijas, perpakavimas ir pan., priskiriamos prekybai, todėl valgomųjų puokščių gamyba, atsižvelgiant į naudojamų produktų pobūdį ir prekybos tipą, priskiriama G sekcijos „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“ atitinkamoms klasėms (4 ženklų kodai).
 

46. Užsiimu dovanų gamyba / prekyba. Koks turėtų būti veiklos kodas?

Visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį, kad bendrąja prasme dovana – tai vieno asmens turtas, perduotas kitam asmeniui neatlygintinai. Tai gali būti nekilnojamasis ar kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai ir t. t., todėl kalbant apie dovanų gamybą / prekybą svarbu aiškiai ir tiksliai įvardyti, kokie produktai (prekės ar paslaugos) bus gaminami ir (ar) parduodami.

EVRK 2 red. įvairių prekių rinkinių sukomplektavimas ir supakavimas nėra laikomas apdirbamąja gamyba. Tokios operacijos kaip prekių surinkimas, sukomplektavimas, pakavimas, suskirstant į mažesnes partijas, perpakavimas ir pan. priskiriamos prekybai ir, atsižvelgiant į parduodamų prekių pobūdį ir prekybos tipą, priskiriamos G sekcijos „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“ atitinkamoms klasėms (4 ženklų kodai).

Įvairių prekių gamyba, kai naudojamos medžiagos (žaliavos) arba sudedamosios dalys pakeičiamos fiziniu arba cheminiu būdu ir gaunami nauji produktai, klasifikuojama atsižvelgiant į gaminio paskirtį ir naudojamas žaliavas ir priskiriama EVRK 2 red. C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ atitinkamoms klasėms (4 ženklų kodai).