2020-12-03

Mirčių perviršis

COVID-19 pandemijos meto mirčių perviršis yra daugiau kaip du kartus didesnis už oficialiai skelbiamą COVID-19 mirčių skaičių

Gruodžio 3-iosios dienos Lietuvos statistikos departamento duomenimis per pastarąsias septynias savaites Lietuvoje buvo stebimas rekordinis mirčių skaičius. Įrodymais pagrįstos medicinos grupės (ĮPMG) analitikai apskaičiavo šiuo laikotarpiu stebėto mirčių perviršio dydį. Mirčių perviršis parodo, kiek daugiau žmonių nei tikėtasi numirė per tam tikrą laikotarpį. 

ĮPMG analitikai palygino pirmąsias keturiasdešimt aštuonias 2020-ųjų metų savaites (tiek viešų duomenų šiuo metu pateikia Lietuvos statistikos departamentas) su tomis pačiomis dvidešimties ankstesnių metų savaitėmis (Pav. 1). Naujausia, 48-oji, savaitė prasideda lapkričio 23 d. ir baigiasi lapkričio 29 d. Analitikai atsižvelgė į tai, kad skirtingais metais gyventojų demografinė sudėtis buvo nevienoda, o taip pat skyrėsi su demografine sudėtimi nesusijęs metinis mirtingumas. Dėl šių pritaikytų metodų visi ankstesni 20 metų duomenys tapo palyginami su 2020 metų duomenimis.

Pav. 1. 2020 metų bendro Lietuvos mirčių skaičiaus (nepriklausomai nuo mirties priežasties) palyginimas su ankstesniais metais. Iš ankstesnių 20-ies metų (nuo 2000 m. iki 2019 m.) buvo apskaičiuota, koks mirčių skaičius yra labiausiai tikėtinas kiekvieną kalendorinę savaitę.

Septynių pastarųjų (42–48-tos) savaičių mirčių perviršio periodas. Nuo 2020 m.spalio mėn. jau bent septynias savaites pastebimas vis didėjantis mirčių perviršis, kuris sutampa su pastarojo meto COVID-19 pandemijos banga Lietuvoje (Pav. 2). ĮPMG apskaičiavimais, 42–48 savaitę Lietuvoje stebėta 6 100 mirčių arba net 1200 daugiau nei įprastu metu, kuomet per tą patį laikotarpį tikėtasi 4 900 mirčių. Šis reiškinys ypač ryškus vyriausios amžiaus grupės asmenų grupėje (80+ m.), bet pastebimas jau ir amžiaus grupėje virš 50‑ies metų. Oficialiais duomenimis per šį laikotarpį nuo Covid-19 mirė apie 350 asmenų, tad likę 850 mirusių asmenų yra nematomos šio pandemijos meto aukos (Pav. 3).

Pav. 2. Oficialiai skelbiama Covid-19 patvirtintų atvejų bei mirčių statistika (šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas). Savaitiniai svyravimai buvo sušvelninti naudojant slenkantį vidurkį.

Pav. 3. Mirčių perviršis suskirstytas į dvi dalis: tamsiau pažymėtos oficialios Covid-19 perviršio mirtys; šviesiau pažymėtos kitos perviršio mirtys COVID-19 pandemijos metu.

 

Kontaktinė informacija:

Jonas Bačelis
Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyriaus
Vyriausiasis programuotojas
Tel. + 370 656 92 923
El. p. Jonas.Bacelis@stat.gov.lt

 

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.


Document updated: 2022-07-15