Gyventojų ir būstų surašymai

2014-12-12

Pranešimas spaudai „Lietuviai pasaulyje" (PDF)

Lankstinukas „Lietuviai pasaulyje" (PDF)

2013 m. gruodis

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ataskaita  (PDF) (~ 5 MB)

2013-10-25

Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai ( HTML)

2013-06-28

Būstai pagal tipą savivaldybėse
Tradiciniai būstai pagal nuosavybę savivaldybėse
Tradiciniai būstai pagal naudingąjį plotą savivaldybėse
Tradiciniai būstai pagal apgyvendinimą savivaldybėse
Tradiciniai būstai pagal pastato pastatymo laikotarpį savivaldybėse (XLSX)

Būstai ir jų charakteristikos (PDF)

2013-06-14

Vyrai ir moterys pagal santuokinę padėtį savivaldybėse
Namų ūkiai pagal namų ūkio tipą ir asmenų skaičių savivaldybėse (XLSX)
Namų ūkiai pagal asmenų skaičių ir vidutinį namų ūkio dydį savivaldybėse (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal santuokinę padėtį (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal šeiminę padėtį namų ūkyje

Namų ūkiai ir šeimos, jų sudėtis ir dydis (PDF)

2013-05-17

Savivaldybių gyventojai pagal gimimo vietą
Savivaldybių gyventojai pagal pilietybę
Savivaldybių gyventojai pagal gyvenamąją vietą vieni metai iki surašymo (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal gyvenimą užsienyje vienus metus ar ilgiau

Gyventojų mobilumas (PDF)

2013-04-26

Gyventojai pagal pagrindinį pragyvenimo šaltinį savivaldybėse

Gyventojai pagal pragyvenimo šaltinius (PDF)

2013-04-12

Užimti gyventojai pagal ekonomines veiklos rūšis ir profesijų grupes
Užimti gyventojai pagal ekonomines veiklos rūšis savivaldybėse
Užimti gyventojai pagal profesijų grupes savivaldybėse (XLSX)

Gyventojų užimtumas (PDF)

2013-03-29

Gyventojai pagal išsilavinimą ir amžiaus grupes savivaldybėse
Gyventojai pagal išsilavinimą ir tautybę (XLSX)

Gyventojai pagal išsilavinimą ir kalbų mokėjimą (PDF)

2013-03-15

Gyventojai pagal tautybę savivaldybėse
Gyventojai pagal religinę bendruomenę, kuriai jie save priskyrė, savivaldybėse
Lietuvių tautybės gyventojai, save priskyrę žemaičiams, pagal lytį, amžiaus grupes, religines bendruomenes ir kalbų mokėjimą (XLS)
Miestų gyventojai pagal tautybę 2011 (XLS)

Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą (PDF)

2013-02-22

15 metų ir vyresnės moterys pagal gimimo metus ir amžių pirmo gimdymo metu (XLS)
15 metų ir vyresnės moterys pagal amžiaus grupes ir pagimdytų vaikų skaičių (XLS)

Gimstamumas (PDF)

2013-01-25

Gyventojai pagal amžiaus grupes seniūnijose (XLS)
Gyventojai pagal amžių savivaldybėse (XLS)
Gyventojai gyvenamosiose vietovėse (XLS)

Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį (PDF)

2012-09-28

2011 m. gyventojų surašymo rezultatai (PDF)