______________________

2014-12-12

Pranešimas spaudai „Lietuviai pasaulyje" (PDF)
Lankstinukas „Lietuviai pasaulyje" (PDF)

  Lietuviai pasaulyje (PDF)

2013 m. gruodis

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ataskaita  (PDF) (~ 5 MB)


2013-10-25

  Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai ( HTML)

2013-06-28

  Būstai ir jų charakteristikos (PDF)

Būstai pagal tipą savivaldybėse (XLSX)
Tradiciniai būstai pagal nuosavybę savivaldybėse (XLSX)
Tradiciniai būstai pagal naudingąjį plotą savivaldybėse (XLSX)
Tradiciniai būstai pagal apgyvendinimą savivaldybėse (XLSX)
Tradiciniai būstai pagal pastato pastatymo laikotarpį savivaldybėse (XLSX)

2013-06-14

  Namų ūkiai ir šeimos, jų sudėtis ir dydis (PDF)

Vyrai ir moterys pagal santuokinę padėtį savivaldybėse (XLSX)
Namų ūkiai pagal namų ūkio tipą ir asmenų skaičių savivaldybėse (XLSX)
Namų ūkiai pagal asmenų skaičių ir vidutinį namų ūkio dydį savivaldybėse (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal santuokinę padėtį (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal šeiminę padėtį namų ūkyje (XLSX)

2013-05-17

  Gyventojų mobilumas (PDF)

Savivaldybių gyventojai pagal gimimo vietą (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal pilietybę (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal gyvenamąją vietą vieni metai iki surašymo (XLSX)
Savivaldybių gyventojai pagal gyvenimą užsienyje vienus metus ar ilgiau (XLSX)

2013-04-26

  Gyventojai pagal pragyvenimo šaltinius (PDF)

Gyventojai pagal pagrindinį pragyvenimo šaltinį savivaldybėse (XLSX)

2013-04-12

  Gyventojų užimtumas (PDF)

Užimti gyventojai pagal ekonomines veiklos rūšis ir profesijų grupes (XLSX)
Užimti gyventojai pagal ekonomines veiklos rūšis savivaldybėse (XLSX)
Užimti gyventojai pagal profesijų grupes savivaldybėse (XLSX)

2013-03-29

Gyventojai pagal išsilavinimą ir kalbų mokėjimą (PDF)

Gyventojai pagal išsilavinimą ir tautybę (XLSX)
Gyventojai pagal išsilavinimą ir amžiaus grupes savivaldybėse (XLS)

2013-03-15

Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą (PDF)

Lietuvių tautybės gyventojai, save priskyrę žemaičiams, pagal lytį, amžiaus grupes, religines bendruomenes ir kalbų mokėjimą (XLS)
Miestų gyventojai pagal tautybę 2011 (XLS)
Gyventojai pagal tautybę savivaldybėse (XLS)
Gyventojai pagal religinę bendruomenę, kuriai jie save priskyrė, savivaldybėse (XLS)

2013-02-22

  Gimstamumas (PDF)

15 metų ir vyresnės moterys pagal gimimo metus ir amžių pirmo gimdymo metu (XLS)
15 metų ir vyresnės moterys pagal amžiaus grupes ir pagimdytų vaikų skaičių (XLS)

2013-01-25

Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį (PDF)

Gyventojai pagal amžiaus grupes seniūnijose (XLS)
Gyventojai pagal amžių savivaldybėse (XLS)
Gyventojai gyvenamosiose vietovėse (XLS)

2012-09-28

  2011 m. gyventojų surašymo rezultatai (PDF)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Gyventojų ir būstų surašymai