Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP 2018)

Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus 2018 m. versija (COICOP 2018)

COICOP tarptautinis klasifikatorius – vienas iš nacionalinių sąskaitų sistemoje naudojamų funkcinių klasifikatorių. COICOP skirtas trijų institucinių sektorių – namų ūkių, ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, ir valdžios – individualaus vartojimo išlaidoms klasifikuoti. Klasifikatorius taip pat naudojamas namų ūkio biudžetui tirti, vartojimo kainų rodikliams nustatyti bei tarptautiniams BVP ir jų sudėtinėms išlaidoms palyginti.

Tarptautinį Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių (COICOP) parengė ir tvarko Jungtinių Tautų Statistikos skyrius.

COICOP 2018 tarptautiniam naudojimui buvo patvirtintas 2018 m. kovą Jungtinių Tautų statistikos komisijos 49-ojoje sesijoje.

Lietuvoje klasifikatorius tvarkomas vadovaujantis 2005 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 247 „Dėl tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose“.


Atnaujinimo data: 2024-04-15