Kitų institucijų tvarkomi klasifikatoriai neįtraukti į CKDB