Klimato kaitos rodikliai

Apie klimato kaitą

Klimato kaita. Miškai

 

Pritūpusi mergaitė su saule rankoje ant debesėlio

 


Klimato kaitos rodikliai apibrėžiami kaip aplinkos, socialiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais matuojamos žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos priežastys, klimato kaitos poveikis žmonių ir gamtinėms sistemoms, žmonių pastangos išvengti pasekmių ir (ar) prisitaikyti prie jų.

 

Vieni svarbiausių klimato kaitos rodiklių – šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai. Bendru pasauliniu sutarimu Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo A priede šiltnamio efektą sukeliančios dujomis (ŠESD, angl. greenhouse gases) vadinamos šios dujos: anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFCs), perfluorangliavandeniliai (PFCs) ir sieros heksafluoridas (SF6), nuo 2012 m. – ir azoto trifluoridas (NF3). Šios dujos vadinamos ŠESD todėl, kad jų kiekis atmosferoje sparčiai didėja dėl žmonių ūkinės veiklos.

Nemažai kitų klimato kaitos rodiklių yra „išsibarstę“ skirtingose statistikos srityse (energetikos, transporto, aplinkosaugos, žemės ūkio ir kt.) ir jie dažnai nėra įvardijami kaip klimato kaitos rodikliai, nors yra priskiriami prie rodiklių, svarbių klimato kaitos stebėsenai.

Klimato kaitos rodikliai į grupes skirstomi pagal Europos statistikų konferencijos (angl. Conference of European Statisticians (CES) rekomendacijose dėl klimato kaitos statistikos (UNECE, 2014) (angl. CES Recommendations on Climate Change-related Statistics (UNECE, 2014) pateikiamą struktūrą:

1. Emisijos (angl. Emissions): šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas;

2. Veiksniai (angl. Drivers): klimato kaitos priežastys, priklausančios nuo žmonių ūkinės veiklos, susijusios su išmetamųjų teršalų šaltiniais;

3. Poveikis ir prisitaikymas (angl. Impacts and Adaptation): klimato kaitos poveikis žmonėms ir gamtinėms sistemoms ir pastangos prisitaikyti prie pasekmių;

4. Švelninimas (angl. Mitigation): žmonių pastangos išvengti pasekmių.

Su klimato kaita susiję rodikliai yra skelbiami skirtingose vietose: Eurostato Klimato kaitos rodiklių duomenų skyrelyje, taip pat ir Oficialiosios statistikos portale (toliau – OSP) ir kt. Dalies klimato kaitos rodiklių nerengia ir nevertina nei Valstybės duomenų agentūra, nei kitos oficialiąją statistiką rengiančios institucijos, tačiau juos visoms šalims taikydamas įvairius skaičiavimo metodus ir remdamasis prieinamais duomenų šaltiniais rengia, vertina ir savo duomenų bazėje skelbia Eurostatas.

Šiame apibendrintame klimato kaitos rodiklių rinkinyje skelbiamos nuorodos į jau esamus rodiklius Eurostato klimato kaitos duomenų bazėje ir Oficialiosios statistikos portale.

Pagrindinių su klimato kaita susijusių rodiklių rinkinys gali būti naudojamas siekiant atspindėti svarbiausias su klimato kaita susijusias problemas, spręsti aktualiausius dabartinės aplinkos politikos klausimus, tenkinti būsimus informacijos poreikius.

Rinkinys gali būti papildomas aktualiais nacionaliniais rodikliais pagal poreikį.
 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis suvartojime

   Procentai

Created with Highcharts 6.1.416,916,916,516,517,817,819,819,819,619,620,020,021,421,422,722,723,623,625,825,825,625,626,026,025,525,525,525,527,427,428,128,129,629,629,229,229,129,132,032,033,733,732,532,532,832,834,534,536,936,940,640,646,146,146,646,646,546,546,046,047,447,450,250,248,648,651,851,84,04,04,74,74,94,95,95,97,47,49,09,010,910,913,113,113,713,715,615,616,916,918,318,318,418,418,818,820,220,220,920,925,525,51,91,93,83,84,34,34,54,53,83,83,83,85,05,04,84,84,34,34,64,63,63,64,34,34,34,34,04,05,55,56,76,76,36,3Bendrame galutiniame energijos suvartojimeGalutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimuiBendrame elektros energijos suvartojimeGalutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120220816243240485664

 

Kuro ir energijos galutinis suvartojimas transporte

   TJ

Created with Highcharts 6.1.463 67763 67768 23368 23371 05571 05570 43670 43671 27471 27469 45269 4529 2349 23410 06310 06310 55710 55710 58110 58110 62910 62911 80511 8054 8784 8784 5724 5724 4054 4054 0584 0583 8673 8673 8723 8724 7924 7925 5635 5635 5785 5782 6632 6632 9792 9794 6724 6722 5712 5712 8392 8392 6152 6152 4752 4752 4382 4381 3521 3521 4121 4121 1321 1321 1061 1061 1981 1981 2861 2861 2261 226268268287287279279262262284284330330Kelių transporto dyzelinas (su biodegalais)Automobilių benzinas (su biodegalais)Suskystintos naftos dujosŽibaliniai reaktyviniai degalaiKūrenimui skirti ir kiti gazoliai (su biodegalais)Gamtinės dujosElektros energija201720182019202020212022015 00030 00045 00060 00075 00090 000

 

Vandens sunaudojimas šalyje

   Tūkst. m³

Created with Highcharts 6.1.42 759,92 759,92 766,32 766,32 746,72 746,72 539,22 539,22 724,12 724,13 589,73 589,73 325,33 325,32 656,42 656,42 521,92 521,82 477,82 270,42 446,53 303,63 042,42 373,0238,0244,5268,8268,8277,6286,1283,0283,4Sunaudota vandens iš visoSunaudota vandens energetikos reikmėmsSunaudota kituose sektoriuose2015201620172018201920202021202205001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

 

Vandens sunaudojimas šalyje be energetikos

   Tūkst. m³

Created with Highcharts 6.1.4134,8134,8143,0143,0153,8153,8156,3156,3160,7160,7167,0167,0169,7169,7176,8176,842,542,542,742,756,456,455,755,759,259,258,758,754,154,148,848,83,43,43,43,43,83,83,73,74,04,04,54,54,94,95,65,657,457,455,555,554,854,853,153,153,753,755,855,854,354,352,152,1Ūkio ir buities reikmėmsVandens pramonės reikmėmsVandens žemės ūkio reikmėmsVandens žuvininkystės reikmėms20152016201720182019202020212022020406080100120140160180200

 


Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 2021 m.

Indeksas 1990 =100