• Išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, palyginti su BVP, rodiklio kokybės aprašas
    2007–2012 m.


Atnaujinimo data: 2018-10-23