Metainformacija

 • Apyvartos (pardavimo pajamų) rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Atsargų, išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Dirbančių asmenų skaičiaus rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Ilgalaikio finansinio turto rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Ilgalaikio materialiojo turto rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Ilgalaikio nematerialiojo turto rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Įmonių skaičiaus rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Išlaidų personalui rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Per vienus metus gautinų sumų rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Pridėtinės vertės (gamybos sąnaudomis) rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.
 • Turto rodiklio kokybės aprašas
  2005–2011 m.


Atnaujinimo data: 2023-10-08