Kombinuotoji nomenklatūra buvo sukurta vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo. Ji yra kasmet atnaujinama ir paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kombinuotąja nomenklatūra remiamasi apskaičiuojant importo (eksporto) muitų bei mokesčių dydį ir kaupiant Bendrijos prekybos statistikai naudojamus duomenis apie prekes.

Lietuvos Respublikos integruotas tarifas (LITAR) yra informacijos apie ES muitus ir nacionalinius mokesčius bei kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus rinkinys, sudarytas ir tvarkomas kaip kompiuterinė duomenų bazė.

LITAR tvarkomas ir naudojamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

2024 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2024 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2023 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2023 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2022 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2022 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2021 m. 

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2021 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2021 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2020 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2020 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2019 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2019 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2018 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2018 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2017 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2017 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)
Atkreipiame dėmesį, kad dėl Suderintos sistemos atnaujinimo Kombinuotosios nomenklatūros redakcijoje, įsigaliosiančioje 2017 m. sausio 1 d., pasikeitimų bus daugiau nei įprastai.

2016 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2016 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2015 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2015 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2014 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2014 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014 m. Kombinuotoji nomenklatūra (subpozicijoje 9619 00) (PDF)

2013 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2013 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2012 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2012 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2011 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2011 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2011 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)
(subpozicijose 8443 31 ir 8528 71)

2010 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2010 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2009 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2009 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2008 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2008 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2007 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2007 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2006 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2006 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2005 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2005 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2004 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2004 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)


Integruotas tarifas (LITAR)