Lietuvos gyventojai (2022 m. leidimas)

Kūdikių mirtingumas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2021 m. gimė 88 negyvi kūdikiai. Negyvų gimusių kūdikių skaičius, palyginti su 2020 m., padidėjo 6 (7,3 proc.).

2021 m. mirė 73 kūdikiai, t. y. 3 (4,3 proc.) daugiau negu 2020 m. Kūdikių mirtingumo rodiklis (mirusių kūdikių skai­čius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių) padidėjo nuo 2,7 (2020 m.) iki 3,1 (2021 m.).

2021 m. daugiau kaip pusė (49, arba 67,1 proc.) visų mirusių kū­dikių mirė neonataliniu (0–27 dienų amžiaus) laikotarpiu ir 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių teko 2,1 tokio amžiaus miru­sio kūdikio.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2021 m. daugiausia (37 arba 50,7 proc.) kūdikių mirė nuo perina­talinio laikotarpio ligų, 20 (27,4 proc.) – dėl įgimtų formavi­mosi ydų (2020 m. – atitinkamai 30 (42,9 proc.) ir 22 (36,7 proc.).

 

Kūdikių mirtingumas 2012–2021 m.

Created with Highcharts 6.1.411811011813213985969070733,93,73,94,24,52,93,43,32,73,1Mirusieji kūdikiaiKūdikių mirtingumo rodiklis (1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių)201220132014201520162017201820192020202104080120160200048121620

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kūdikių mirtingumas apskrityse 2012, 2021 m.
Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių, ‰

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Negyvagimiai pagal lytį mieste ir kaime 2019–2021 m.

 

Iš viso

Miestas

Kaimas

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Negyvagimiai

113

82

88

76

44

54

37

38

34

Berniukai

57

39

44

41

20

26

16

19

18

Mergaitės

56

43

44

35

24

28

21

19

16


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Perinatalinis mirtingumas 2012–2021 m.

 

Iš viso

iš jų

1 tūkst. gimusiųjų

negyvagimiai

mirę 0–6 dienų amžiaus kūdikiai

Iš viso

iš jų

negyvagimių

mirusių 0–6 dienų amžiaus kūdikių

2021

121

88

33

5,17

3,76

1,41

2020

110

82

28

4,36

3,25

1,11

2019

149

113

36

5,42

4,11

1,31

2018

153

115

38

5,41

4,07

1,35

2017

141

102

39

4,90

3,54

1,35

2016

180

130

50

5,85

4,23

1,63

2015

179

126

53

5,66

3,99

1,69

2014

189

139

50

6,20

4,56

1,65

2013

188

143

45

6,26

4,76

1,50

2012

162

117

45

5,30

3,83

1,48


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kūdikių mirtingumas pagal amžių 2012–2021 m.
Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių, ‰

Created with Highcharts 6.1.40,80,80,90,91,01,01,11,10,80,80,70,70,70,70,80,80,40,40,70,70,70,70,60,60,70,70,60,60,90,90,60,60,70,70,50,50,70,70,70,71,01,00,60,60,80,80,70,70,90,90,40,40,90,90,80,80,80,80,70,71,51,51,51,51,41,41,91,92,12,11,21,21,21,21,11,10,90,91,01,0Iki 1 dienos1–6 dienų7–27 dienų28–365 dienų20122013201420152016201720182019202020210,00,40,81,21,62,02,4

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Negyvagimiai pagal lytį, kūdikių mirtingumas mieste ir kaime 2012–2021 m.

Mirę kūdikiai apskrityse ir savivaldybėse 2012–2021 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne