Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo funkciją vykdo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius.

Lietuvos profesijų klasifikatorius yra priemonė duomenims apie profesijas grupuoti, įgalinanti apžvelgti bei analizuoti Lietuvos darbo rinką ir palyginti gautus duomenis tarptautiniu mastu. Klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos sąvoka, kurioje profesija siejama su vieno asmens atliekamu darbu.

www.profesijuklasifikatorius.lt Šioje svetainėje skelbiamas Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK).  Galiojanti klasifikatoriaus versija LPK 2012 yra parengta pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08.


Klasifikatoriaus klausimais galite kreiptis:
Vyriausioji specialistė
Danguolė Andriuškevičienė
Tel. 8 652 11 761
El. paštas danguole.andriuskeviciene@eimin.lt


Atnaujinimo data: 2022-01-12