Lietuvos regionai (2021 m. leidimas)

Ūkis ir finansai


    Bendrasis vidaus produktas (BVP)     
    Tiesioginės užsienio investicijos     
    Kainos   
    Lietuviškos kilmės prekių eksportas   
    Savivaldybių biudžetai


  
 

 

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

 

 

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos

 

  TUI pagal šalis investuotojas 2020 m.
  Metų pabaigoje, mln. EUR

 

Iš viso

Vokietija

Švedija

Estija

Nyder­landai

Liuksem­burgas

Kipras

Iš viso

23 938,1

5 507,0

3 739,3

2 884,9

2 031,0

1 371,7

1 288,3

Sostinės regionas

18 118,5

4 895,0

3 317,7

2 632,3

1 399,4

1 283,7

876,9

Vilniaus apskritis

18 118,5

4 895,0

3 317,7

2 632,3

1 399,4

1 283,7

876,9

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

5 819,6

612,0

421,6

252,6

631,6

88,0

411,4

Alytaus apskritis

201,9

2,8

10,4

24,0

0,2

0,2

Kauno apskritis

2 117,3

246,8

155,8

86,7

348,6

56,9

27,4

Klaipėdos apskritis

1 652,4

185,5

38,9

83,6

165,8

29,1

366,1

Marijampolės apskritis

133,8

15,7

31,0

2,0

0,9

7,2

Panevėžio apskritis

462,5

49,3

14,0

42,3

11,1

0,1

Šiaulių apskritis

447,9

94,5

23,8

7,9

66,9

0,8

Tauragės apskritis

79,3

7,4

0,8

9,3

0,0

-

Telšių apskritis

530,9

1,4

2,3

1,0

23,8

-

2,9

Utenos apskritis

193,7

8,5

144,6

2,3

4,0

0,0

   • – konfidencialūs duomenys.

   - − tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

   Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

Kainos

 

 

 

 

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

 

 

 

 

Savivaldybių biudžetai