Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas
(2019 m. leidimas)

Apie leidinį

Turinys

Apie leidinį

 

Nuotr. Aaron Burden

Elektroninio leidinio „Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas“ tikslas – patogiu būdu pateikti vizualizuotą statistinę informaciją apie Lietuvoje vykdomą formalųjį ir neformalųjį švietimą, pagrindinius šalies kultūros ir sporto statistikos rodiklius. Be oficialiosios statistikos, leidinyje pabandėme pažvelgti ir už jos ribų – trumpai pristatydami neformalųjį pagyvenusio amžiaus žmonių švietimą, kai kuriuos sporto rodiklius.

Pirmą kartą leidžiamame elektroniniame leidinyje skaitytojui sudaromos sąlygos ne tik susipažinti su pateikiamais statistiniais rodikliais, bet ir panagrinėti juos detaliau – šaltiniuose nurodomos lentelės su ilgesne laiko eilute, norint, galima jas persiformuoti papildant kitomis dimensijomis ir pan. Visą grafinę medžiagą galima parsisiųsti ir, nurodžius šaltinį, naudoti savo tikslams.

2019 m. planuojame naujinti ir tobulinti leidinį iki pat metų pabaigos atsižvelgdami į naujausią statistinę informaciją ir vartotojų poreikius.

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos finansų, Kultūros ministerijų, Švietimo informacinių technologijų centro, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto, Lietuvos sporto statistikos metraščio bei Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų duomenimis.

Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo leidinyje!

 

Leidinio PDF versija (2019 m. leidimas)


Skaitmeninio leidinio „Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas“ ISSN 2669-0136

Nuotraukos: Freepik.comPexels.comReal is beautiful stockUnsplash.com 

© Lietuvos statistikos departamentas, 2019