Duomenų bazės naujienos Dalintis

???warnOperationFailedBecauseWarning???
 • Ekologiško pieno supirkimas

  2024-07-23 | Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė

  2024 m. birželį, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kiekis sumažėjo 15,96 proc., o kaina padidėjo 8,99 proc. Šių metų birželį Lietuvos sertifikuotos ekologiško pieno supirkimo ir perdirbimo įmonės supirko iš Lietuvos pieno gamintojų 3 798 t žalio natūralaus riebumo ekologiško pieno, o vidutinė minėto pieno supirkimo kaina sudarė 418,72 EUR/t (be PVM). Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2024 m. birželį buvo 12,92 proc. didesnė nei įprastinio pieno. Ekologiškas žalias natūralaus riebumo pienas sudarė 3,08 proc. viso supirkto Lietuvoje žalio pieno.

 • Kelių eismo įvykiai

  2024-07-19 | Transportas ir ryšiai

  2024 m. birželį įvyko 325 kelių eismo įvykiai, kuriose nukentėjo žmonės, – tai 3,8 proc. mažiau nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, atitinkamai sužeistųjų buvo 4,1 proc. mažiau, žuvusiųjų – 33,3 proc.

 • Ūkio subjektų, turinčių bent vieną dirbantį asmenį, dalis

  2024-07-19 | Ūkis ir finansai (makroekonomika)

  Ūkio subjektų, turinčių bent vieną dirbantį asmenį, dalis 2024 m. birželį, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 6,4 proc.

 • Geležinkelių transporto rodikliai

  2024-07-19 | Transportas ir ryšiai

  2024 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, geležinkelių transportu krovinių vežta 10,5 proc. mažiau, krovinių vežimo apyvarta sumažėjo 12,4 proc.
  Keleivių vežimas geležinkelių transportu 2024 m. gegužę, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 12,7 proc., keleivių vežimo apyvarta – 23,7 proc.

 • Socialinė apsauga

  2024-07-19 | Gyventojai ir socialinė statistika

  2023 m. valstybinio socialinio draudimo išankstinę senatvės pensiją gavo 7,5 tūkst. asmenų (iš jų moterys – 4,3 tūkst.), jų skaičius, palyginti su 2022 m., padidėjo 6,6 proc.

 • Oro transporto rodikliai

  2024-07-19 | Aplinkosauga ir energetika

  2024 m. birželį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 650,6 tūkst. keleivių – tai 14,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • Jūrų transporto rodikliai

  2024-07-19 | Transportas ir ryšiai

  2024 m. birželį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 3,5 mln. tonų ir, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,7 proc.

 • Gimstamumas

  2024-07-19 | Gyventojai ir socialinė statistika

  2023 m. 1 tūkst. gyventojų teko 7,2 gyvo gimusio kūdikio (2022 m. – 7,8). Suminis gimstamumo rodiklis sumažėjo nuo 1,27 (2022 m.) iki 1,18 (2023 m.). Vidutinis pirmąjį vaiką gimdančių moterų amžius 2023 m. buvo 28,4 metų (2022 m. – 28,2 metų).
  2023 m. bendrasis mirtingumo rodiklis (mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) buvo 12,9 (2022 m. – 15,1). 2023 m. 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių teko 2,8 mirusiojo iki vienų metų amžiaus kūdikio (2022 m. – 3).
  2023 m. 1 tūkst. gyventojų teko 4,9 santuokos ir 2,5 ištuokos. 2023 m. 100 santuokų teko 51,7 ištuokos (2022 m. – 46,2). Tikslesnį santuokų ir ištuokų santykį parodo suminis ištuokų rodiklis, skaičiuojamas atsižvelgiant į buvusios santuokos trukmę. Tikėtina, kad jei išliks pastarųjų metų tendencija iš 100 susituokusių porų 34 išsituoks.