Duomenų bazės naujienos Dalintis

???warnOperationFailedBecauseWarning???
 • Augalininkystė

  2023-10-02 | Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė

  Pluoštinių kanapių plotas 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 10 proc. – 5,3 tūkst. ha. 18 proc. sumažėjo plotas nuimtas pluoštui (0,9 tūkst. ha), 19 proc. padidėjo plotas nuimtas sėklai (4,4 tūkst. ha).

 • Darbo užmokesčio rodikliai

  2023-10-02 | Gyventojai ir socialinė statistika

  2022 m. moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 9,6 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,3 procentinio punkto. Sostinės regione moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas, palyginti su 2021 m., sumažėjo 1,3 procentinio punkto ir sudarė 11,2 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione padidėjo 0,4 procentinio punkto ir sudarė 8,4 proc.
 • Minimalioji mėnesinė alga

  2023-10-01 | Gyventojai ir socialinė statistika

  2023 m. spalio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 840 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 5,14 EUR.
 • Aplinkosauga

  2023-09-29 | Aplinkosauga ir energetika

  Išmetamųjų teršalų jungiamieji rodikliai

  2021 m. didžiausia dalis išmetamųjų teršalų jungiamųjų rodiklių teko hidrofluorangliavandeniliams – 512,5 tūkst. tonų CO2 ekvivalentu, tai sudarė 1,9 proc. daugiau nei 2020 m.

  Teršalų išmetimas į atmosferą

  2021 m. iš visų teršalų išmestų į atmosferą didžiausias kiekis teko hidrofluorangliavandeniliams. Jų į atmosferą išmesta 396,5 tūkst. tonų CO2 ekvivalentu. Mažiausiai į atmosferą išmesta kietųjų < 2,5 µ dalelių – 4,4 tūkst. tonos.

  Namų ūkių teršalų kiekis, išmestas į atmosferą

  2021 m. namų ūkiai į atmosferą daugiausia išmetė hidrofluorangliavandenilių ir anglies monoksidų. Jų išmesta 116 tūkst. tonų CO2 ekvivalentu ir 85,1 tūkst. tonų. Didžiausią kiekį hidrofluorangliavandenilių į atmosferą išmetė transporto veiklą vykdžiusios įmonės – 106,4 tūkst. tonų CO2 ekvivalentu. Anglies monoksido – 74 tūkst. tonų – į atmosferą išmesta šildymui ir vėsinimui.

 • Apgyvendinimo įstaigų rodikliai

  2023-09-29 | Verslo statistika

  2023 m. rugpjūtį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 1 mln. 206,2 tūkst., arba 2,3 proc. daugiau nei pernai. Užsieniečių nakvynės sudarė 381,7 tūkst., arba 16 proc. daugiau, šalies gyventojų – 824,5 tūkst., arba 2,9 proc. mažiau.

  Numerių užimtumas viešbučiuose ir moteliuose 2023 m. rugpjūtį sudarė 71 proc. ir, palyginti su pernai išaugo 2,8 procentinio punkto, vietų užimtumas sudarė 60 proc. ir išaugo 3 procentiniais punktais.

 • Mėnesiniai energetikos rodikliai

  2023-09-26 | Aplinkosauga ir energetika

  2023 m. liepą kelių transporto dyzelino ištekliai, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 9,6 proc., gamtinių dujų 5 proc., o automobilių benzino 2,9 proc. Žalios naftos ir suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo atitinkamai 10,2 proc. ir 9,2 proc. Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu sumažėjo 14 proc.

 • Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

  2023-09-25 | Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė

  Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2023 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2022 m. rugpjūčio mėn., sumažėjo 24,1 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo 28,6 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 17,1 proc.

 • Socialinės apsaugos išlaidos

  2023-09-19 | Gyventojai ir socialinė statistika

  Valstybinio socialinio draudimo nedarbo draudimo išmokų gavėjų skaičius 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 8,5 proc. Vidutiniškai per mėnesį šias išmokas gavo 67,1 tūkst. asmenų (2021 m. – 73,3 tūkst.).