1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. galiojanti šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Europos Sąjungos išorės prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai rengti, versija pateikiama šio reglamento priede.

2. Šalių ir teritorijų nomenklatūra skelbiama PDF formatu.

3. Šalių ir teritorijų kodai: Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO -3166 standartas (ISO priežiūros agentūros svetainė (tik anglų kalba)

4. Institucijų leidinių rengimo vadovo A5 priede skelbiamas Šalių, teritorijų ir valiutų sąrašas, atitinkantis ISO standartą, kuriame  lietuvių kalba pateikiami ilgieji ir trumpieji šalių pavadinimai, šalių sostinių, valiutų pavadinimai ir jų kodai.

Šis vadovas yra unikalus kalbos praktikos suderinimo pavyzdys. Juo turėtų būti remiamasi rengiant rašytinius tekstus visose Europos Sąjungos institucijose, organuose ir įstaigose. Rengiant šį vadovą iš kiekvienos institucijos ir kalbos atstovų buvo suburtas tarpinstitucinis iniciatyvinis komitetas.


Atnaujinimo data: 2021-01-21