???warnOperationFailedBecauseWarning???

Nelaimingi atsitikimai darbe

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe,
įvykusius per 2018 metų I ketvirtį

(2018-04-05 duomenimis)

Šių metų statistika.

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2018 m. I ketvirtį (išankstiniais duomenimis) buvo gauta 12 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 30 pranešimų apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2017 m. per tokį pat laikotarpį gauti atitinkamai 10 ir 33 pranešimai, tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo 2 atvejais (arba 20 proc.), o sunkių –liko beveik tiek pat. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų) įvertis per 2018 m. I ketvirtį buvo 1,0 o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 2,4. Pernai šių rodiklių įverčiai buvo atitinkamai 0,8 ir 2,6.

Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirtas 1 mirtinas ir 9 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).

Per 2018 m. I ketvirtį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: transporto, saugojimo (3 mirtini ir 6 sunkūs), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (3 mirtini – iš kurių 2 atvejais darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 1 sunkus), didmeninės ir mažmeninės prekybos (2 mirtini ir 2 sunkūs), statybos (1 mirtinas ir 7 sunkūs), apdirbamosios gamybos (1 mirtinas ir 5 sunkūs) EVR įmonėse.

Palyginimas su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe sumažėjo transporto ir saugojimo (atitinkamai nuo 5 iki 3 ir nuo 8 iki 6), miškininkystės (per 2018 m. I ketvirtį šios EVR įmonėse sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko) EVR įmonėse. Apdirbamosios gamybos ir statybos EVR įmonėse mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius nekito, tačiau sunkių nelaimingų atsitikimų darbe statybos EVR padidėjo 2 atvejais (nuo 5 iki 7). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse (per 2017 m. I ketvirtį šių EVR įmonėse įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai mirė neįvyko).

Kur ir kodėl?

Be eismo įvykių, kurių metu 4 darbuotojai (arba 33 proc.) žuvo (2017 m. iš 10 įvykių eismo įvykių metu žuvo 2 darbuotojai) ir 5 darbuotojams buvo sunkiai pakenkta sveikata (2017 m. buvo tik 1 atvejis), 2018 m. I ketvirtį sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbai buvo pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti – juos atliekant įvyko 2 mirtini ir 7 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe. Aptarnaujant technines priemones, mechanizmus, darbo įrenginius įvyko 1 mirtinas ir 2 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Kaip ir 2017 m. daugiausiai sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (8 atvejai arba 32 proc.) įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad apie pusė sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai, atlikdami darbus, darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų, tuo rizikuodami savo sveikata ar gyvybe.

Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.Kontaktinė informacija :

Saulius Balčiūnas
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 213 9759
El. p. saulius.balciunas@vdi.lt
http://www.vdi.lt/

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.