???warnOperationFailedBecauseWarning???

Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose


78 proc. namų ūkių turėjo interneto prieigą

2018 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 76 proc., interneto prieigą – 78 proc. namų ūkių1, tai 3 proc. punktais daugiau nei 2017 m., remdamasis informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Mieste kompiuterius ir interneto prieigą namuose turėjo atitinkamai 79 ir 81 proc. namų ūkių, kaime – 68 ir 72 proc.

Iš namų ūkių su vaikais kompiuterius namuose turėjo 94 proc., interneto prieigą – 97 proc., be vaikų – atitinkamai 69 ir 72 proc.

Beveik visi namų ūkiai, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu ryšiu. 81 proc. interneto prieigą turinčių namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu laidiniu ar belaidžiu fiksuotu ryšiu, 56 proc. – mobiliojo ryšio tinklais.

______________________
1
 Pranešime pateikiama informacija apie namų ūkius, kurių bent vienas narys yra ne vyresnis kaip 74 metų.


Ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 78 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų

2018 m. pirmąjį ketvirtį internetu naudojosi 80 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (2017 m. pirmąjį ketvirtį – 78 proc.). Iš 16–24 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi beveik visi, iš 65–74 metų amžiaus – 39 proc.

Internetu naudojęsi gyventojai pagal amžių
Procentais

 

68 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi kasdien (86 proc. tokio amžiaus internautų), 10 proc. – bent kartą per savaitę, bet ne kasdien (12 proc. tokio amžiaus internautų). Taigi ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 78 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 98 proc. tokio amžiaus internautų.

Internetas daugiausia buvo naudojamas ryšiams, informacijos paieškai ir laisvalaikiui: ryšiams internetą naudojo 74 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (93 proc. tokio amžiaus internautų), 58 proc. bendravo socialiniuose tinkluose (73 proc. internautų), 61 proc. naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis (76 proc. internautų), 25 proc. registravosi pas gydytoją (32 proc. internautų).

29 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (37 proc. tokio amžiaus internautų) 2018 m. pirmąjį ketvirtį naudojosi duomenų saugyklomis internete nuotraukoms, muzikos, vaizdo ar kitiems failams saugoti.

Valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 51 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 63 proc. tokio amžiaus internautų.

2018 m. pirmąjį ketvirtį prekes ir paslaugas asmeniniams tikslams internetu pirko ar užsakė 34 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 42 proc. tokio amžiaus internautų (2017 m. pirmąjį ketvirtį – atitinkamai 29 ir 36 proc.). Dauguma (82 proc.) asmenų, pirkusių prekes internetu, atliko iki 5 užsakymų, daugiau nei pusė (52 proc.) e. prekybos vartotojų per ketvirtį išleido iki 100 EUR. Per pastaruosius 12 mėn. prekes ar paslaugas internetu pirko ar užsakė 43 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 54 proc. to amžiaus internautų.

Dažniausiai internetu buvo perkami drabužiai, avalynė, sporto prekės (54 proc. e. prekybos vartotojų), bilietai į kultūros renginius (43 proc.), namų ūkio reikmenys (42 proc.), maisto ir kasdienio vartojimo prekės (33 proc.), apgyvendinimo paslaugos atostogoms (34 proc.), kelionių bilietai ar automobilio nuoma (37 proc.).


Išsamesnė informacija apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose pateikiama priede.


Duomenys apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose surinkti apklausus 7 204 16–74 metų amžiaus asmenis, atsitiktinai atrinktus iš Gyventojų registro.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

__________________________________________

Priedas

1 lentelė. Namų ūkiai, turintys kompiuterį, interneto prieigą namuose
Procentais

 

Visi namų ūkiai

Mieste

iš jų:

Kaime

5 didžiuosiuose miestuose

kituose miestuose

Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį

75,5

78,6

83,3

71,3

68,3

Namų ūkiai, turintys interneto prieigą namuose

78,4

81,1

84,9

75,1

72,1

Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį ir plačiajuosčio interneto prieigą namuose

74,0

77,2

81,9

69,6

66,7

 

2 lentelė. Ryšys, kuriuo namų ūkiai jungiasi prie interneto namuose1
Procentais

 

Visi namų ūkiai

Mieste

iš jų:

Kaime

5 didžiuosiuose miestuose

kituose miestuose

Plačiajuostis laidinis ar belaidis fiksuotas ryšys

63,8

69,3

75,4

59,5

51,6

Plačiajuostis mobilusis ryšys

43,8

43,3

42,7

44,4

44,8

Kitas mobilusis ryšys

1,6

1,6

1,5

1,7

1,6

Neturi interneto prieigos

21,6

18,9

15,1

24,9

27,9

_________________________
1
Buvo galima nurodyti kelis atsakymus, todėl atsakymų suma didesnė nei 100.


3 lentelė. Gyventojų naudojimosi internetu dažnumas 2018 m. pirmąjį ketvirtį
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Asmenys, kurie naudojosi internetu

79,7

99,5

98,6

92,5

80,3

65,4

38,9

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

kasdien

68,2

97,5

91,4

82,2

65,3

47,9

23,9

bent kartą per savaitę, bet ne kasdien

9,9

1,9

6,2

8,3

12,6

15,2

13,4

rečiau nei kartą per savaitę

1,6

0,0

0,9

2,1

2,4

2,3

1,6

Nesinaudojo

20,3

0,5

1,4

7,5

19,7

34,6

61,1

 

4 lentelė. Prietaisai, naudojami naršyti internete2
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Stalinis (stacionarus) kompiuteris

28,7

32,7

27,0

34,8

33,0

26,0

17,3

Nešiojamasis kompiuteris

53,4

74,8

76,0

62,6

49,0

38,7

18,3

Planšetinis kompiuteris

22,2

25,6

34,5

32,2

21,9

11,1

6,6

Mobilusis ar išmanusis telefonas

65,0

96,2

94,4

81,9

61,8

39,3

15,5

_________________________
2 Buvo galima nurodyti kelis atsakymus, todėl atsakymų suma didesnė nei 100.

 

5 lentelė. Gyventojų naudojimosi internetu tikslai 2018 m. pirmąjį ketvirtį
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Ryšiams ir bendravimui

74,4

98,6

96,4

87,0

73,3

56,8

31,9

Laisvalaikiui

67,1

97,0

93,7

80,4

61,1

46,0

23,9

Informacijai gauti

75,4

91,2

95,6

89,7

76,5

60,2

35,5

Mokymuisi, kvalifikacijos kėlimui ar savišvietai

21,5

58,7

26,4

24,1

14,9

8,5

2,6

Duomenims saugoti saugykloje internete

29,1

58,0

48,6

35,1

20,9

11,0

4,9

 

6 lentelė. Gyventojų naudojimasis e. prekyba asmeniniais tikslais
Visi atitinkamos amžiaus grupės asmenys – 100 proc.

 

Visi 16–74 metų amžiaus gyventojai

iš jų:

16–24 metų amžiaus

25–34 metų amžiaus

35–44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

55–64 metų amžiaus

65–74 metų amžiaus

Asmenys, pirkę ar užsakę prekes ir paslaugas internetu

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį

34,1

49,7

58,5

49,8

27,1

14,1

5,1

per pastaruosius 12 mėn.

43,4

62,7

71,4

60,0

35,8

21,5

8,4Kontaktinė informacija :

Regina Deveikytė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4919
El. p. regina.deveikyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: