Pagrindiniai šalies rodikliai

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

Nuolatinių gyventojų skaičius mėnesio pradžioje, asmenys

Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje.

Atsakingas asmuo: Vilma Malinauskienė
Kontaktai: 
El. p.
vilma.malinauskiene@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4918
Lietuvos statistikos departamentas

Mėnesiniai vartotojų kainų pokyčiai (mėnesinė infliacija)

Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, ataskaitinį mėn., palyginti su ankstesniu mėn., proc.

Vartotojų kainų indeksas (VKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo reikmėms, bendras kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Tai pagrindinis infliacijos rodiklis.

VKI gali būti suprantamas kaip rodiklis, parodantis pinigų sumą, kurią vidutinis vartotojas išleistų ataskaitiniais metais pirkdamas tą patį kiekį tų pačių prekių ir paslaugų, už kurį baziniais metais būtų sumokėjęs 100  piniginių vienetų.

Atsakingas asmuo: Dalia Skirelienė
Kontaktai: 
El. p. 
dalia.skireliene@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4741
Lietuvos statistikos departamentas

Metiniai vartotojų kainų pokyčiai (metinė infliacija)

Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, ataskaitinių metų atitinkamą mėn., palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėn., proc.

Metinė infliacija – ataskaitinio mėnesio ir ankstesnių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis. Metinė infliacija skaičiuojama kiekvieną mėnesį.

Kaip keitėsi kainos nuo bet kurio Jus dominančio laikotarpio, galite pasiskaičiuoti infliacijos skaičiuoklėje.


Atsakingas asmuo: Dalia Skirelienė
Kontaktai: 
El. p. 
dalia.skireliene@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4741
Lietuvos statistikos departamentas

Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, ataskaitinių metų atitinkamą mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn., proc.
 

Atsakingas asmuo: Dalia Skirelienė
Kontaktai: 
El. p. 
dalia.skireliene@stat.gov.lt
Tel. (8 5) 236 4741
Lietuvos statistikos departamentas

BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, eurais 

BVP rinkos kainomis – visų ekonominės veiklos rūšių pridėtinių verčių pagrindinėmis kainomis suma pridėjus mokesčius produktams bei atėmus subsidijas produktams. 


BVP, to meto kainomis

BVP, palyginamosiomis kainomis