???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???

2024 m. birželį šalies ūkyje atleista 56,7 tūkst. darbuotojų – 4,7 tūkst. daugiau nei 2024 m. gegužę, priimta 57,9 tūkst. darbuotojų (5,6 tūkst. daugiau).

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2024 m. gegužę buvo 2 178,9 EUR ir, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 9,3 proc.

Eksportuotų prekių kainos 2024 m. gegužę, palyginti su balandžiu, sumažėjo 0,3 proc., importuotų prekių kainos padidėjo 0,1 proc.

2024 m. birželio mėn. pabaigoje buvo 11 420 naujai įregistruotų lengvųjų automobilių, t. y. 59, arba 0,5 proc., mažiau nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2024 m. gegužę šalyje atlikta statybos darbų už 516,2 mln. EUR to meto kainomis.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
2024-07-12 Nelaimingi atsitikimai darbe Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) per 2024 m. I pusmetį, neįskaičiuojant įvykių, sąlygotų kelių eismo taisyklių pažeidimų (toliau – eismo įvykiai), kurių kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimo funkcijos nėra priskirtinos VDI kompetencijai, buvo gauti 54 pranešimai (išankstiniais duomenimis) apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai, ir 8 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė. Šiemet eismo įvykių darbe metu žuvo 4 ir buvo sunkiai pakenkta 5 darbuotojų sveikatai.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičius
2024-07-18
Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyven...
2024-07-18
Atvykusių turistų išlaidos
2024-07-18
Atvykusių turistų kelionių skaičius
2024-07-18
Atvykusių turistų nakvynių skaičius
2024-07-18
Atvykusių turistų skaičius
2024-07-18
Atvykusių turistų vidutinės dienos išlaidos
2024-07-18