???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???

Išankstiniais duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. šalyje buvo auginama 619,5 tūkst. galvijų (per metus jų skaičius sumažėjo 3,5 proc.), 213,4 tūkst. melžiamų karvių (sumažėjo 4,8 proc.), 487,8 tūkst. kiaulių (sumažėjo 5,7 proc.), 128,9 tūkst. avių (sumažėjo 4,95 proc.).

2023 m. ketvirtąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 3,7 mlrd. EUR ir, palyginti su 2022 m. ketvirtuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 18,4 proc.

Apgyvendinimo įstaigose 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį apgyvendinta 823,9 tūkst. turistų, tai yra beveik tiek pat, kiek ir 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu (0,1 proc. daugiau).
 

2023 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 25,9 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams – 2,2 tūkst., arba 8 proc., mažiau nei 2023 m. trečiąjį ketvirtį, bet 3,1 tūkst., arba 13,8 proc., daugiau nei prieš metus.

 

2023 m. buvo užregistruoti 7 905 gaisrai, 505 (6,9 proc.) gaisrais mažiau nei 2022 m.
2023 m. gaisruose žuvo 100 asmenų. Žuvusiųjų gaisruose, palyginti su 2022 m., padaugėjo 38,9 proc. (2022 m. gaisruose žuvo 72 asmenys).

???warnOperationFailedBecauseWarning???
2024-02-15 Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2024 m. sausį apskaičiuota: vidutinė metinė infliacija sudarė 7,3 proc.; pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota vidutinė metinė infliacija – 7,6 proc.; metinė (2024 m. sausį, palyginti su 2023 m. sausiu) infliacija sudarė 1,1 proc.; pagal VKI apskaičiuotoji – 0,7 proc. Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo farmacijos gaminių, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, mėsos ir jos produktų, automobilių, tabako gaminių, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, valgyklų viešojo maitinimo paslaugų kainų padidėjimas bei elektros energijos, šilumos energijos, degalų ir tepalų, kietojo kuro kainų sumažėjimas; vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis 2024 m. sausį, palyginti su 2023 m. gruodžiu, sudarė 0,1 proc. Pagal VKI apskaičiuotas vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis sudarė 0,3 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Įvykių nėra