???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Žalios naftos ištekliai 2021 m. rugsėjį, palyginti su  2020 m. rugsėju,  išaugo  8,5 proc., o suskystintų naftos dujų sumažėjo  9,3 proc.
2021 m. trečiąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,0 mlrd. EUR ir, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis, padidėjo 3,5 proc.

2020 m. socialinę pašalpą gaunančių šeimų, kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir vaikai, dalis, palyginti su visomis socialinę pašalpą gaunančiomis šeimomis, buvo 15,1 proc. (2019 m. – 14,5 proc.).

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2021 m. III ketv. buvo 413,61 EUR, arba 9,7 proc. didesnė nei 2020 m. III ketv.
2020 m. šalyje būstams šildyti buvo sunaudota 68,9 proc. visų namų ūkiuose naudojamų kuro ir energijos rūšių, o karštam vandeniui ruošti ir maistui gaminti – atitinkamai 9,2 ir 6,5 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2021-11-29 Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai Statybos sąnaudų elementų kainos 2021 m. spalį, palyginti su rugsėju, padidėjo 1 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis
2021-11-30 2021 m. lapkritis
2020 m. žemės ūkio surašymo išankstiniai pagrindiniai rezultatai
2021-11-30 2020 m.
Avių skaičius
2021-11-30
Centrinės valdžios skola (SNA 2008)
2021-11-30
Ekonominių vertinimų rodiklis
2021-11-30
Galvijų skaičius
2021-11-30
Kiaulių skaičius
2021-11-30