???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2021 m. gruodžio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.
2021 m. spalio mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 483,0 tūkst., arba 24,7 proc. daugiau nei pernai.
Žalios naftos ištekliai 2021 m. rugsėjį, palyginti su  2020 m. rugsėju,  išaugo  8,5 proc., o suskystintų naftos dujų sumažėjo  9,3 proc.
2021 m. trečiąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,0 mlrd. EUR ir, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis, padidėjo 3,5 proc.

2020 m. socialinę pašalpą gaunančių šeimų, kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir vaikai, dalis, palyginti su visomis socialinę pašalpą gaunančiomis šeimomis, buvo 15,1 proc. (2019 m. – 14,5 proc.).

???warnOperationFailedBecauseWarning???
2021-12-01 Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis 2021 m. trečiąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 15,1 mlrd. EUR. Palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu, realiojo BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –0,03 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai