???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pluoštinių kanapių plotas 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 10 proc. – 5,3 tūkst. ha. 18 proc. sumažėjo plotas nuimtas pluoštui (0,9 tūkst. ha), 19 proc. padidėjo plotas nuimtas sėklai (4,4 tūkst. ha).

2022 m. moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 9,6 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,3 procentinio punkto. 
2023 m. spalio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 840 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 5,14 EUR.
2021 m. didžiausia dalis išmetamųjų teršalų jungiamųjų rodiklių teko hidrofluorangliavandeniliams – 512,5 tūkst. tonų CO2 ekvivalentu, tai sudarė 1,9 proc. daugiau nei 2020 m.
2023 m. rugpjūtį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 1 mln. 206,2 tūkst., arba 2,3 proc. daugiau nei pernai. Užsieniečių nakvynės sudarė 381,7 tūkst., arba 16 proc. daugiau, šalies gyventojų – 824,5 tūkst., arba 2,9 proc. mažiau.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2023-09-29 Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, padidėjo nuo –7,2 iki –6,2 proc. Vartotojų* pasitikėjimo rodiklis padidėjo nuo –1,6 iki 1, pramonės – nuo –15,8 iki –14,2 proc. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo nuo –13 iki –15,2, prekybos – nuo 4,4 iki 3,5 proc. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis beveik nepasikeitė (padidėjo nuo –0,6 iki –0,4 proc.).
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Metiniai nacionalinių sąskaitų rodikliai
2023-10-04 2022 m.
Savaitinis mirusiųjų skaičius
2023-10-04