???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2023 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 11,6 EUR, arba 0,4 proc. daugiau nei 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį.
2023 m. birželio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 840 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 5,14 EUR.
2023 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. ketvirtuoju ketvirčiu, labiausiai padidėjo veterinarinės veiklos (41,7 proc.), informacinių paslaugų veiklos (26,2 proc.)
2023 m. kovą elektros energijos ištekliai, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 12,1 proc., automobilių benzino – 5,1 proc.
2023 m. pirmąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2022 m. pirmuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 26,6 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2023-05-31 Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis 2023 m. pirmąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 16 mlrd. EUR. Įvertis gautas taikant ekonometrinius modelius pagal turimus statistinius duomenis. Palyginti su 2022 m. ketvirtuoju ketvirčiu, realiojo BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –2,1 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Darbo užmokestis regionuose ir savivaldybėse
2023-06-02 2023 m. I ketv.
Apmokėtų valandų skaičiaus, tenkančio vienam darbuotojui per mėnesį, kitimas, palyginti su ankst...
2023-06-02
Apmokėtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui
2023-06-02
Darbo užmokesčio indeksas (mėnesinis)
2023-06-02
Darbo užmokestis (mėnesinis)
2023-06-02
Darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką, skaičiaus kitimas
2023-06-02
Darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką, skaičiaus struktūra
2023-06-02