Teritorijos administracinis suskirstymas

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis suskirstymas

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės. Šiuo me­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je yra 10 ap­skri­čių ir 60 sa­vi­val­dy­bių.

Apskritis yra aukštesnysis administracinis vienetas. Ji sudaroma iš savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu.


Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai susideda iš gyvenamųjų vietovių, kurios skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai, kaimai ir viensėdžiai.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2019  m. sausio 1 d. šalyje buvo 103 miestai.

Nuolatinių gyventojų skaičiaus miestuose metų pradžioje


Atnaujinimo data: 2019-01-08