Nacionalinio etapo antroji užduotis (pristatymas)

Užduotis

Iki 2023 m. kovo 13 d. parengti oficialiais duomenų rinkiniais paremtą pristatymą pagal pasirinktą temą.

Laukiamas rezultatas

Užduoties rezultatai gali būti pateikti skaidrėse, žemėlapiuose, kaip vaizdo įrašas arba kitu pasirinktu formatu (pvz., naudojant GIS). Daugiau informacijos apie užduoties reikalavimus ir jos vertinimo kriterijus rasite nacionalinio etapo taisyklėse.

Siūlomos temos:

1. Turizmas Lietuvoje: kokias įžvalgas leidžia padaryti skaičiai?  

Oficialiosios statistikos portalas 
Leidinys „Lietuvos regionai“ 
Europos statistika 
Eurostato leidiniai

2. Jaunimo švietimas: ką apie šalies jaunimą parodo švietimo rodikliai?

Oficialiosios statistikos portalas 
Bendrojo ugdymo įstaigų švieslentė 
Leidinys „Lietuvos švietimas ir kultūra“ 
Europos statistika 
Eurostato leidinys „Education and training in the EU - facts and figures"

3. Kainų pokyčiai: kaip keitėsi prekių ir paslaugų kainos per pastaruosius 5 metus?

Leidinys „Lietuva skaičiais" 
Europos statistika 
Eurostato vizualizacijų produktai 

4. Verslo tendencijos: ar Lietuva patraukli šalies ir užsienio investuotojams?

Lietuvos Respublikos ekonomikos švieslentė
Leidinys „Verslas Lietuvoje" 
Europos statistika

Taip pat galima rinktis ir kitą aktualią, mokinių komandą dominančią temą. Svarbu, kad pristatymai būtų parengti remiantis oficialiąja statistika.

Bendrosios nuorodos:

1. Oficialiosios statistikos portalas
2. Rodiklių duomenų bazė
3. Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas)