Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2019/1755) yra nustatytas bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS), skirtas suderintai regioninei statistikai ES rinkti, rengti ir skleisti.

NUTS klasifikatoriuje kiekviena ES šalis suskirstoma į 1–3 lygmenų teritorinius vienetus, atsižvelgiant į gyventojų skaičių atitinkamame vienete:

Lygmuo

Mažiausias gyventojų skaičius teritoriniame vienete

Didžiausias gyventojų skaičius teritoriniame vienete

NUTS 1

3 milijonai

7 milijonai

NUTS 2

800 tūkst.

3 milijonai

NUTS 3

150 tūkst.

800 tūkst.

 

Daugiau informacijos apie NUTS klasifikatorių galima rasti Eurostato svetainėje.

Lietuvoje taikomas NUTS klasifikatorius.


Atnaujinimo data: 2022-05-19