Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

2022 m. gruodžio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/674, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai.

NUTS klasifikatoriuje kiekviena ES šalis suskirstoma į 1–3 lygmenų teritorinius vienetus, atsižvelgiant į gyventojų skaičių atitinkamame vienete:

Lygmuo

Mažiausias gyventojų skaičius teritoriniame vienete

Didžiausias gyventojų skaičius teritoriniame vienete

NUTS 1

3 milijonai

7 milijonai

NUTS 2

800 tūkst.

3 milijonai

NUTS 3

150 tūkst.

800 tūkst.

 

Daugiau informacijos apie NUTS klasifikatorių galima rasti Eurostato svetainėje.

Lietuvoje taikomas NUTS klasifikatorius.


Atnaujinimo data: 2024-01-09