Verslui

Sektoriaus ir subsektoriaus kodas

Sektoriaus  ir subsektoriaus pavadinimas

S.1

Visa ekonomika

S.11

Ne finansų bendrovės

S.11001

Viešosios ne finansų bendrovės

S.11002

Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės

S.11003

Užsienio subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės

S.12

Finansų bendrovės

S.121

Centrinis bankas

S.122

Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką

S.12201

Viešosios

S.12202

Nacionalinės privačiosios

S.12203

Kontroliuojamos užsienio subjektų

S.123

Pinigų rinkos fondai (PRF)

S.12301

Viešieji

S.12302

Nacionaliniai privatieji

S.12303

Kontroliuojamos užsienio subjektų

S.124

Ne PRF investiciniai fondai

S.12401

Viešieji

S.12402

Nacionaliniai privatieji

S.12403

Kontroliuojamos užsienio subjektų

S.125

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus

S.12501

Viešieji

S.12502

Nacionaliniai privatieji

S.12503

Kontroliuojami užsienio subjektų

S.126

Finansiniai pagalbininkai

S.12601

Viešieji

S.12602

Nacionaliniai privatieji

S.12603

Kontroliuojami užsienio subjektų

S.127

Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai

S.12701

Viešieji

S.12702

Nacionaliniai privatieji

S.12703

Kontroliuojami užsienio subjektų

S.128

Draudimo bendrovės

S.12801

Viešosios

S.12802

Nacionalinės privačiosios

S.12803

Kontroliuojamos užsienio subjektų

S.129

Pensijų fondai

S.12901

Viešieji

S.12902

Nacionaliniai privatieji

S.12903

Kontroliuojami užsienio subjektų

S.13

Valdžios sektorius

S.1311

Centrinė valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)

S.1312

Krašto (regiono) valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)

S.1313

Vietos valdžia (išskyrus socialinės apsaugos fondus)

S.1314

Socialinės apsaugos fondai

S.14

Namų ūkiai

S.141

Darbdaviai

S.142

Savarankiškai dirbantys asmenys

S.143

Samdomieji darbuotojai

S.144

Nuosavybės pajamų ir pervedimų pajamų gavėjai

S.1441

Nuosavybės pajamų gavėjai

S.1442

Pensijų gavėjai

S.1443

Kitų pervedimų gavėjai

S.15

Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

S.15002

Nacionalinės privačios

S.15003

Kontraliuojamos užsienio subjekų

S.2

Likusio pasaulio sektorius

S.21

Europos Sąjungos valstybės narės, institucijos ir įstaigos

S.211

Europos Sąjungos valstybės narės

S.2111

Euro zonos valstybės narės

S.2112

Euro zonai nepriklausiančios valstybės narės

S.212

Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos

S.2121

Europos Centrinis Bankas (ECB)

S.2122

Europos institucijos ir įstaigos, išskyrus ECB

S.22

Šalys, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės nares, ir  tarptautinės organizacijos, kurios nėra Europos Sąjungos rezidentės