Surašymas – labai svarbi ir nevienadienė akcija, apimanti ilgą duomenų surinkimo, jų apdorojimo ir suvestinės informacijos parengimo procesą. Surašymu metu surenkami visapusiški, patikimi, apibendrinti ir palyginami su kitomis šalimis duomenys.

Pasaulio valstybėse priimta surašymus rengti ne rečiau kaip kas dešimt metų. Surašymų terminai, tikslai ir metodikos nustatomos remiantis Europos Sąjungos teisės aktais bei Jungtinių Tautų Organizacijos rekomendacijomis, Lietuvoje sprendimas priimamas dėl surašymo datos, atlikimo būdo, surašymo programos.