???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Informuojame, kad iki birželio 26 d. pratęsiamas 2016 m. Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo anketų savarankiško pildymo laikas


Lietuvos statistikos departamentas 2016 m. birželio 1 d. pradėjo žemės ūkio struktūros statistinį tyrimą. Šiuo metu ūkininkai gali patys savarankiškai užpildyti ir pateikti statistines anketas internetu, naudodamiesi statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika gyventojams (apklausos.stat.gov.lt).

Matydamas aktyvų elektroninių statistinio tyrimo anketų pildymą internetu ir siekdamas kuo daugiau ūkių savininkų paskatinti savarankiškai pateikti savo ūkio duomenis užpildant elektroninę statistinio tyrimo anketą, Lietuvos statistikos departamentas anketų pildymo laiką pratęsia iki birželio 26 d.     

Ūkius, iki birželio 26 d. elektroniniu būdu savarankiškai nepateikusius statistinių duomenų, aplankys arba apklaus telefonu viešųjų pirkimų konkurso būdu atrinktos įmonės UAB „Eurointegracijos projektai" darbuotojai (klausėjai).

Primename, kad statistiniame tyrime privalo dalyvauti ir duomenis pateikti atrinkti ūkininkų ir šeimos ūkiai, gaminantys žemės ūkio produktus. Iš viso atrinkta 45 tūkst. ūkininkų ir šeimos ūkių, t. y. ketvirtadalis visų Lietuvoje veikiančių ūkininkų ir šeimos ūkių, žemės valdoje turinčių vieną ar daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų, taip pat turinčių mažiau kaip vieną hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio produktų pardavimo pajamos per metus sudaro ne mažiau kaip 1 520 EUR.

Šio statistinio tyrimo tikslas – įvertinti struktūrinius pokyčius žemės ūkyje, patikslinti 2013 m. žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo metu užfiksuotą ūkių, gaminančių žemės ūkio produktus, skaičių, remiantis gautais statistiniais duomenimis parengti statistinę informaciją apie ūkių struktūrą ir specializaciją, darbuotojus, žemės ūkio naudmenas, ūkinius gyvūnus, žemės ūkio augalų drėkinimą, dirvos ir mėšlo tvarkymo praktiką ir kitą ūkių veiklą.