???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Latvijos statistikos tarnybos atstovų vizitas ISO diegimo ir sertifikavimo klausimais


Rugpjūčio 22–23 d. Lietuvos statistikos departamente viešėjo Latvijos statistikos tarnybos atstovai, kurie konsultavosi kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001:2015 diegimo ir sertifikavimo klausimais. Lietuvos statistikos departamento specialistai dalijosi gerąja patirtimi, įgyvendinant minėto standarto reikalavimus. Aptarti tokie klausimai, kaip kokybės politikos ir tikslų nustatymas bei įgyvendinimas, procesų ir rizikų valdymas, kokybės vadybos sistemos vidaus auditų organizavimas ir vykdymas, neatitikčių valdymas, kokybės rodiklių matavimas ir analizė, pokyčių valdymas, statistikos vartotojų nuomonių tyrimų organizavimas ir vartotojų pasitenkinimo statistikos paslaugomis vertinimas, kokybės vadybos sistemos dokumentacijos rengimas bei jos aktualumo užtikrinimas ir kt.