???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Oficialiosios statistikos portalo plėtra


Istorinė statistika – prieinama visiems. 2014 m. Lietuvos statistikos departamentas išplėtė Oficialiosios statistikos portalą naujomis paslaugomis. Nuo šiol portalo lankytojai Rodiklių duomenų bazėje gali rasti ne tik šiuolaikinės, bet ir sovietmečio bei tarpukario Lietuvos statistinius rodiklius, o naujoje e. bibliotekoje – statistikos leidinius, taip pat palengvinta prieiga prie konfidencialių statistikos duomenų mokslo tikslams.

2013 m. įgyvendinus Oficialiosios statistikos paslaugų portalo projektą, buvo sukurta interneto svetainė, kurioje suteikiama daugiafunkcė prieiga prie oficialiosios statistikos įstaigų rengiamos statistinės informacijos ir teikiamų paslaugų. Baigiant įgyvendinti projektą, jo paslaugas buvo numatyta išplėsti. Per 2014 m. buvo sukurta nauja statistikos e. biblioteka, kurioje pateikiami Lietuvos statistikos departamento bibliotekoje-knygyne saugomų statistikos leidinių elektroninės kopijos; istoriniuose statistikos leidiniuose publikuoti statistikos rodikliai integruoti į Rodiklių duomenų bazę; sukurta nuotolinė prieiga prie konfidencialių statistikos duomenų mokslo tikslams.

Istorinių rodiklių integravimo į duomenų bazę idėja paprasta – statistiniai rodikliai, kuriuos iki šiol buvo galima rasti tik Lietuvos statistikos departamento bibliotekos archyve saugomuose leidiniuose, dabar pateikti modernioje duomenų bazėje, kurioje atsirado du nauji laikotarpiai – tarpukario Lietuva ir sovietmetis.

Vartotojai gali naudoti šiuos istorinius rodiklius taip pat, kaip ir šiuolaikinės statistikos, tai yra:

- peržiūrėti detalesnę pasirinkto istorinio statistinio rodiklio informaciją;
- kurti grafikus ar diagramas iš pasirinktų rodiklių; 
- peržiūrėti su pasirinktu rodikliu susijusius leidinius;
- gretinti skirtingus to paties istorinio laikotarpio rodiklius;
- atlikti pagrindines skaičiavimo funkcijas;
- išsisaugoti susidarytas lenteles vartotojo profilyje arba eksportuotis numatytais formatais;
- dalytis informacija socialiniuose tinkluose.

Oficialiosios statistikos portalo plėtros projekto metu sukurta e. biblioteka atitinka visus tokio pobūdžio bibliotekoms keliamus reikalavimus. Suskaitmeninti visi popieriniai bibliotekoje-knygyne saugomi tarpukario bei sovietinės Lietuvos statistikos leidiniai. Popierinės laikmenos buvo konvertuotos į Adobe PDF formatą su teksto paieškos galimybe. Išlaikytas originalus leidinio išdėstymas bei tipografiniai atributai (tam, kad elektroninis leidinys būtų tinkamas cituoti) bei užtikrinta galimybė kopijuoti ir įklijuoti kompiuterinėje byloje pateikiamą informaciją. Be statistikos leidinių, e. bibliotekoje pateikiami ir kitų Lietuvos statistikos departamento bibliotekoje-knygyne saugomų leidinių, kuriuos vartotojai gali skaityti atvykę į biblioteką, bibliografiniai aprašai.

Palengvinta prieiga mokslininkams prie konfidencialių statistinių duomenų tyrimų tikslams. Sukurta saugi prieiga leidžia dirbti su konfidencialiais statistiniais duomenimis nuotoliniu būdu, naudojant SPSS ar R statistinius programinius paketus. Ši e. paslauga iš esmės pakeis dabar egzistuojančią tiesioginiu kontaktu pagrįstą tvarką.

Oficialiosios statistikos portalas suteikia vartotojams prieigą prie oficialiosios Lietuvos statistikos (dabartinės ir istorinės) ir jos paslaugų, teikiama daugiau statistinių rodiklių, departamento bibliotekos-knygyno ištekliai tapo prieinamesni e. bibliotekoje, o prieiga prie duomenų mokslo tikslams – modernizuota.

Projekto „Oficialiosios statistikos paslaugų portalas" papildomo OSP funkcionalumo kūrimas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.