???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Susitikimas statistinės atskaitomybės klausimais


2015 m. kovo 27 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas su Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Registrų centro ir Audito ir apskaitos tarnybos atstovais dėl statistinių ataskaitų F-01 (metinės ir ketvirtinės) rengimo. Susitikimo metu buvo aptartos administracinių duomenų naudojimo galimybės įmonių veiklos statistinei ataskaitai F-01 (metinė) pildyti, vartotojų apklausos dėl statistinės informacijos, parengtos ketvirtinės F-01 ataskaitos duomenų pagrindu, aktualumo rezultatai ir kiti klausimai.

Susitikimo pradžioje Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Aldona Gibaitė-Kudžmienė pateikė informaciją apie įmonių dalyvavimą statistiniuose tyrimuose, respondentų skiriamą laiką statistinei atskaitomybei rengti ir teikti, Lietuvos statistikos departamento veiksmus statistinės atskaitomybės naštai stebėti ir vertinti.

Lietuvos statistikos departamento Įmonių statistikos skyriaus vedėja Antanina Valiulienė išsamiai papasakojo apie Lietuvos statistikos departamento atliekamą struktūrinės verslo statistikos tyrimą, kuriame dalyvauja tik 17 proc. visų verslo įmonių. Buvo pažymėta, kad šiam statistiniam tyrimui nepakanka VĮ Registrų centrui įmonių teikiamų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, nes apie 79 proc. įmonių teikia sutrumpintus balansus, o apie 12 proc. įmonių iš viso jų nepateikia. Aiškinamųjų raštų panaudojimo galimybės taip pat yra ribotos. Diskutuojant apie aiškinamųjų raštų standartizavimo galimybes, Finansų ministerijos atstovai išsakė nuomonę, kad vienodo standarto įvedimas visoms įmonėms tik padidintų administracinę naštą. VĮ Registrų centro atstovė informavo apie Adminictracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, kurios turėtų pagerinti įmonių atsiskaitymą VĮ Registrų centrui.

Lietuvos statistikos departamento Įmonių statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vera Bevziuk pristatė statistinės informacijos, parengtos ketvirtinės F-01 ataskaitos duomenų pagrindu, vartotojų apklausos rezultatus, kurie parodė, kad informacija yra labai reikalinga ir nėra alternatyvių šaltinių detaliems ketvirtiniams finansiniams įmonių duomenims pagal veiklas gauti.

Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos atstovai pageidavo rasti galimybę metines F-01 statistines ataskaitas teikti vėliau nei VĮ Registrų centrui teikiami finansinių ataskaitų rinkiniai, nes tai yra perteklinė našta verslui. Taip pat apskaitos tvarkytojai skundėsi, kad finansinės atskaitomybės teikimą VMI, VĮ Registrų centrui, Sodrai ir LSD labai apsunkina skirtingos elektroninio duomenų pateikimo sistemos ir jų atnaujinimai. Buvo nutarta nuo 2016 m.  F-01 metinės ataskaitos surinkimo terminą nukelti 10 dienų, o ketvirtines ataskaitas F-01 – 8 dienomis vėliau, intensyvinant LSD statistinės informacijos parengimo procesą. Taip pat, atsižvelgiant į Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos narių pastebėjimus, Lietuvos statistikos departamentas nuo 2016 m. pratęs ir kitų mėnesinių bei ketvirtinių statistinių ataskaitų pateikimo terminus.

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Aldona Gibaitė-Kudžmienė informavo apie numatomas išvykas į regionus, kurių tikslas – susitikti su verslo atstovais ir kalbėtis įvairiais statistinės atskaitomybės rengimo, e. Statistikos sistemos panaudojimo, naštos mažinimo ir kitais klausimais.

Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos direktorius V. Vilys padėkojo už susitikimą, pažymėdamas, kad toks betarpiškas bendravimas duoda teigiamų rezultatų, sveikino iniciatyvą bendrauti su jų kolegomis regionuose.