???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Susitikimas su Panevėžio apskrities respondentais


Š. m. gegužės 19 d. Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriuje vyko susitikimas su Panevėžio apskrities verslo atstovais aktualiems statistinės atskaitomybės klausimams aptarti.

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Aldona Gibaitė-Kudžmienė informavo įmonių atstovus apie įgyvendinamas naštos respondentams mažinimo priemones, verslo duomenų svarbą rengiant šalies oficialiąją statistiką, augantį statistinės informacijos vartotojų poreikį bei Lietuvos statistikos departamento grįžtamąjį ryšį su respondentais, t. y. iniciatyvą rengti lyginamąją statistiką kiekvienam respondentui, teikiančiam tam tikrų statistinių ataskaitų duomenis. Kvietė įmonių atstovus išsakyti savo nuomones, teikti siūlymus ar užduoti rūpimus klausimus dėl statistinių ataskaitų ar duomenų rinkimo proceso tobulinimo.

Įmonių statistikos skyriaus vedėja Antanina Valiulienė pristatė verslo struktūros (ataskaita F-01 (metinė) statistinio tyrimo apžvalgą, galimybę elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika rasti administracinių šaltinių duomenimis iš dalies užpildytas ataskaitas, pateiktų ataskaitų pagrindu parengtą lyginamąją statistiką, kuri prieinama tik šioje sistemoje užsiregistravusiems respondentams. Taip pat informavo apie pagrindinių verslo finansinių rodiklių ketvirtinės informacijos poreikį, šios informacijos vartotojų apklausos rezultatus. Teiravosi dėl ketvirtinės F-01 ataskaitos duomenų, kurie renkami kas ketvirtį augančia tvarka, pateikimo būdo patogumo.

Darbo statistikos l. e. p. skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Ilekytė pristatė darbo apmokėjimo (ataskaita DA-01 (ketvirtinė) statistinio tyrimo organizavimo, įmonių atrankos kriterijus, statistinių ataskaitų pildymo, administracinių duomenų panaudojimo aspektus, galimybes registruotiems respondentams gauti lyginamosios statistikos rodiklius, pakomentavo dažniausiai pasitaikančias klaidas, atsakė į užduotus klausimus.

Informacinių technologijų plėtros skyriaus vedėja Violeta Šalnienė supažindino, kaip verslas naudojasi e. Statistikos sistema, koks duomenų teikimo būdas yra populiariausias ir kvietė statistines ataskaitas teikti tiesiogiai portale, paaiškino registracijos ir prisijungimo prie šios sistemos reikalavimus.

Įmonių atstovams buvo atsakyta į klausimus, kur greičiausiai rasti statistinę informaciją, kaip pildyti kai kurias statistines ataskaitas.