Atgal

Generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė paskirta Europos patariamojo statistikos komiteto nare


Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė J. PetrauskienėEuropos statistikos sistemos komitetas (ESSK) vasario 10 d. Liuksemburge vykusiame 51-ajame posėdyje patvirtino Europos statistikos sistemos (ESS) iškeltą Valstybės duomenų agentūros generalinės direktorės dr. Jūratės Petrauskienės kandidatūrą į Europos patariamąjį statistikos komitetą (toliau – Komitetą). Taip įvertinta generalinės direktorės patirtis operatyviai reaguoti į vartotojų poreikius, kai reikalingi greiti sprendimai (ypač pandemijos ir kitų krizių metu), ir tam tikslui panaudoti įvairių šaltinių duomenis bei darbuotojų analitinį potencialą. Komitete dr. Jūratė Petrauskienė pakeitė kadenciją baigusią Vengrijos statistikos tarnybos vadovę.


Komitetas buvo įkurtas 2008 m. kovo mėn. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu. Jį sudaro 24 nariai, iš kurių 2 skiria ESSK. Pagrindiniai Komiteto uždaviniai – užtikrinti naudotojų poreikius, siekti, kad statistikos teikėjų ir rengėjų skiriami kaštai būtų orientuoti į strateginę ir prioritetinę Europos Sąjungos statistinės informacijos rengimo ir sklaidos politiką. Komitetas taip pat teikia nuomonę apie Europos Komisijos metinės statistikos programos vykdymą ir išteklių balansavimą tarp skirtingų daugiametės statistikos programos sričių.