2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

18-asis tarptautinis metinis PC-Axis grupės susitikimas

 

18-asis tarptautinis metinis PC-Axis grupės susitikimas 2009 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d. vyko Vilniuje. Susitikimo tikslas – aptarti PC-Axis (t.y. speciali programinė statistikos rodiklių skelbimui) plėtros galimybes.

Dalyvavo 68 specialistai iš 37 šalių (įskaitant Lietuvą ir jos atstovus) statistikos tarnybų bei tarptautinių organizacijų.


Dokumento atnaujinimo data: 2014-01-30