2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Baltijos šalių statistikos priežiūros komiteto pasitarimas


22-asis Baltijos šalių statistikos priežiūros komiteto pasitarimas vyko 2014 m. gegužės 22–23 d. Estijoje. Pasitarime dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinių statistikos institucijų vadovai, jų pavaduotojai, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių vadovai ir specialistai.

Lietuvai atstovavo Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė, generalinio direktoriaus pavaduotojas Raimondas Rimša ir Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Audronė Miškinienė.

Susitikimo metu šalys aptarė statistikai aktualius klausimus, apsikeitė gerąja patirtimi įvairiose statistikos srityse. Lietuva pristatė 5 pranešimus: „Lietuvos statistikos departamento veiklos naujienos ir plėtra", „Oficialiosios statistikos portalo plėtra ir istorinių statistinių duomenų archyvavimas", „Gyventojų surašymo kaštų struktūra", „Kainų statistikos rengimo kaštų struktūra", „Lietuvos statistikos departamento darbo produktyvumas ir veiklos efektyvumo vertinimas". Aptartas Baltijos šalių statistikos tarnybų
2014–2015 m. bendradarbiavimo plano projektas.

2015 m. Baltijos šalių statistikos priežiūros komiteto posėdį organizuos Lietuva.