2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė dalyvauja 71-ojoje Europos statistikų konferencijos (CES) plenarinėje sesijoje Ženevoje


Šiandien dr. Jūratė Petrauskienė dalyvauja 71-ojoje Europos statistikų konferencijos (CES) plenarinėje sesijoje Ženevoje. Šioje konferencijoje dalyvauja net 56 valstybės iš Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos ir Okeanijos regionų. Tai – viena didžiausių statistikos konferencijų, kurioje aptariamos viso pasaulio statistikams aktualios temos. Šių metų konferencijos pagrindinės temos: Atvirojo šaltinio kodo vystymas statistikoje, duomenų atvėrimas ir panaudojimas, valstybės duomenų valdysena, pagrindinių oficialiosios statistikos vertybių atnaujinimas ir kitos statistikos modernizavimui svarbios temos.