2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Regioninis Tarptautinės prekybos statistikos seminaras Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalių statistikos specialistams

 

Rugsėjo 26–30 d. Vilniuje viešbutyje „Artis" vyko Jungtinių Tautų, bendradarbiaujant su Eurostatu ir Lietuvos statistikos departamentu, organizuojamas regioninis Tarptautinės prekybos statistikos seminaras Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalių statistikos specialistams.

Seminaro tikslas – aptarti Jungtinių Tautų parengtų rekomendacijų Tarptautinės prekybos prekėmis statistika: sąvokos ir apibrėžtys 2010 (International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010) įgyvendinimo klausimus bei galimybes susieti tarptautinės prekybos statistiką su kitų sričių ekonomine statistika.