2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Susitikimas dėl perkamosios galios paritetų programos


2020 m. sausio 23 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas, kuriame buvo aptarti statybos rinkos bei darbų kainų pokyčiai 2018–2019 m. perkamosios galios paritetų (PPG) programai vykdyti.

Statybų darbų kainos yra vienas iš komponentų PPG programoje. Susitikime dalyvavo Suomijos, Latvijos, Lietuvos (UAB „Sistela“) statybos ekspertai bei Suomijos, Latvijos ir Lietuvos statistikos institucijų specialistai, programos subrangovai – Karališkojo diplomuotų tyrėjų instituto (RICS) atstovai.