2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Susitikimas dėl suderintos Europos Sąjungos programos verslo tendencijų ir vartotojų nuomonių tyrimuose


Gruodžio 13 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas su Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato nariais Christian'u Gayer'u ir Murielle Noncle dėl suderintos ES programos verslo tendencijų ir vartotojų nuomonių tyrimuose. Susitikime buvo aptarti metodiniai, finansiniai bei administravimo klausimai, siekiant užtikrinti šio tyrimo tarp ES šalių suderinamumą.