Žemės ūkio surašymai

Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys

Taškiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu:

 

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Žemės ūkio surašymai


Atnaujinimo data: 2017-04-11